Yvonne Näsman

Universitetslärare, Hälsovetenskaper
E-post: yvonne.nasman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219735
Telefon: +358-6-3247508


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nurses’ activities and time management during home healthcare visits (2019)
Heli Vaartio-Rajalin, Yvonne Näsman, Lisbeth Fagerström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Working in home healthcare and suggestions for development (2019)
Heli Vaartio-Rajalin, Yvonne Näsman, Regina Santamäki-Fischer, Jessica Hemberg
Home Health Care Services Quarterly
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Dygd och etik (2017)
Yvonne Näsman
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ethos: The heart of ethics and health (2017)
Lillemor Östman, Yvonne Näsman, Katie Eriksson, Lisbet Nyström
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The meaning of caring in prenatal care from Swedish women’s perspectives (2017)
Åsa Larsson, Carola Wärnå-Furu, Yvonne Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The theory of caritative leadership applied to education (2017)
Yvonne Näsman
International Journal of Leadership in Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Expecting a child: pregnancy in light of an ontological health model (2016)
Åsa Larsson, Carola Wärnå-Furu, Yvonne Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Sammanslagning av social- och hälsovård sedd ur ett vårdvetenskapligt prioriterings- och ledarskapsperspektiv (2016)
Sofia Storfors, Yvonne Näsman
Hallinnon Tutkimus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dygd som begrepp inom caritativ vårdetik (2015)
Yvonne Näsman, Anne Kasén, Lisbet Nyström, Katie Eriksson
Finsk tidskrift
C2 Redigerat verk
Hermeneutisk forskningspraxis (2015)
Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Den hermeneutiska forskningsprocessen (2015)
Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Hermeneutik, etik och forskningsetik (2015)
Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier (2015)
Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap (2015)
Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
D1 Artikel i en facktidskrift
Att leda (med) vårdvetenskaplig kunskap. (2014)
Yvonne Näsman
Vård i fokus
D1 Artikel i en facktidskrift
Karitatiivinen johtajuus ja hoitamisen kulttuuri tiedon ja evidenssin valossa. (2014)
Näsman Yvonne, Pyyny Heidi
Pro terveys


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:50