Mikael Lindfelt

Prorektor, Ledning
Vicerektor, Ledning
Professor, Teologi
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505442628
Telefon: +358-2-2153628


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
An analysis of nursing students’ ethical conflicts in a hospital (2019)
Margit Eckardt, Mikael Lindfelt
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The association between vaccination confidence, vaccination behavior, and willingness to recommend vaccines among Finnish healthcare workers: (2019)
Linda Cecilia Karlsson, Stephan Lewandowsky, Jan Antfolk, Paula Salo, Mikael Lindfelt, Tuula Oksanen, Mika Kivimäki, Anna Soveri
PLoS ONE
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att tänka praktiskt kring det teoretiska - om teologins kommunikativa självförståelse (2016)
Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att leva världen som Guds – idrottens fenomenologiska lekfullhet som resurs för teologin verklighet (2015)
Mikael Lindfelt
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Uncritical and unbalanced coverage of synthetic biology in the Nordic Press (2015)
Mirco Ancelotti, Niklas Holmberg, Mikael Lindfelt, Stefan Eriksson
Public Understanding of Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Meaning of Life in Fragile (With)nessing. On Experiencing Radical Uniqueness as Gift and Grace (2014)
Mikael Lindfelt
Foundations of Science
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den solitära hjältens hemkomst. En begreppslig kryssning i livsåskådningsforskningens vatten (2013)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Etik som dialog och kommunikativ närhet – reflektioner över trinitariska resurser för en dialogisk etik (2013)
Mikael Lindfelt
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Järkevin odotuksin – mahdollisiin maaleihin (2012)
Mikael Lindfelt
Liikunta ja tiede
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Konfessionalitet som religiös offentlighet. Eller kan religionens nya synlighet uttryckas i gamla former? (2012)
Mikael Lindfelt
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
”Utan naiv lekfullhet kan idrott inte vara till nytta” - om idrotts(tro)värdighet mellan nytta och nöje (2012)
Mikael Lindfelt
SISU Idrottsböcker
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Body, sports and religion – trough lenses of postmodern religiosity (2011)
Mikael Lindfelt
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
C2 Redigerat verk
Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning (2011)
Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Elite sports in tension: making identification the core moral norm for professional sports in the future (2010)
Mikael Lindfelt
Sport in Society
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström (2010)
Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Legal and moral pluralism: normative tensions in a Nordic sports model in transition (2010)
Bo Carlsson, Mikael Lindfelt
Sport in Society
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Mot bättre vetande: Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen (2010)
Lindfelt Mikael, Slotte Pamela, Björkgren Malena
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Barn, föräldrablivande och meningsmönster (2009)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
C2 Redigerat verk
Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad. (2009)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Relationer mellan det privata och det offentliga : reflektioner kring våld, juridiska diskurser och ansvar (2009)
Malena Björkgren, Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tennsjös idrottsetiska finrum (2008)
Mikael Lindfelt
Idrottsforum.org
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Inledning: Argumentationsmönster i samtida teologiska samlevnadsdiskussioner (2007)
Carl Reinhold Bråkenhielm, Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kallelsen till den andra (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Komplementaritet – i – fråga – satt (2007)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Olof Sundbys Luther i vår tid (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Relationsarenor med sexualitetens lockelse – med Luther som guide (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska kyrkan, den samkönade kärlekens realitet och ”välsignelsens förbannelse” (2007)
Mikael LIndfelt
Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
C2 Redigerat verk
Uppdrag samliv : om äktenskap och samlevnad (2007)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Idrott, människosyn och religion : en tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblick på postmoderna höjder (2005)
Mikael Lindfelt
Idrottsforum.org
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Livsåskådningsförståelse : frågor kring öppenhet, funktion och existentiell relevans uttryckt genom några kvinnliga forskares resonemang (2005)
Mikael Lindfelt
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sport and ethics – how far can you go? (2005)
Mikael Lindfelt
World Leisure Journal
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Idrottsetikens ständiga balansgång : idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv (2003)
Mikael Lindfelt
Idrottsforum.org
C2 Redigerat verk
RATIO ET FIDES. Studia in honorem Hans-Olof Kvist (2001)
Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Religionsfrihet och åskådningsundervisning i teori och praxis (2001)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Voiko tervettä sielua terveessä ruumiissa parantaa? (2001)
Mikael Lindfelt
Atena Kustannus Oy
Atena Kustannus Oy
C1 Bok
Idrott och moral : reflektioner över idrottens ideal (1999)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yrkesetiska kodex? Dygdetiska perspektiv och ideal om professionalism (1999)
Mikael Lindfelt
Uppsala universitet
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Teologi och kristen humanism : ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande (1996)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kampen om hälsan - vacciner och kunskapskultur (2018)
Mikael Lindfelt
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
”Och en dag ska alla knän böjas” – ett teologi-dialogiskt montage om social orättvisa (2018)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Meaning of Life in Fragile Wit(h)nessing: On Experiencing Radical Uniqueness as Gift and Grace (2016)
Lindfelt M
Foundations of Science
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampen om idrottens samhällsrelevans – några iakttagelser (2013)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Etik i forskningsmiljöer – mellan samvete, regler och makt (2008)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Eliten è liten, men växer : förändrade perspektiv på elitidrott (2007)
Mikael Lindfelt
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Idrott som religion – ett modernt fenomen? (2005)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
D2 Artikel i en professionell bok
Autonomi som livsåskådningsmässig kategori (2001)
Mikael Lindfelt

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:47