Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The caring encounter in nursing (2019)
Holopainen G, Nyström L, Kasen A
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Application in the World of Understanding: Researchers’ Experiences of Participation in Reflective Dialogues (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström
Global Qualitative Nursing Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Det vårdande i reflektiva dialoger – vårdares upplevelser som kliniska medforskare = The Caring in Reflective Dialogues – Carers' Experiences as Clinical Co-researches (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström
Tidsskrift for omsorgsforskning
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sustainability in care through an ethical practice model (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström, Camilla Koskinen
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Towards Understanding Through Hermeneutic Letterwriting (2018)
Linda Nyholm, Lisbet Nyström, Unni Å. Lindström
Nursing Science Quarterly
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ethos: The heart of ethics and health (2017)
Lillemor Östman, Yvonne Näsman, Katie Eriksson, Lisbet Nyström
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hermeneutic application research - finding a common understanding and consensus on care and caring (2017)
Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Love as the Original Source of Strength for Life and Health (2017)
Jessica Hemberg, Katie Eriksson, Lisbet Nyström
International Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Older persons' experiences of what influences their vitality - a study of 65- and 75-year-olds in Finland and Sweden (2017)
Tina Söderbacka, Lisbet Nyström, Lisbeth Fagerström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fruktan för arbete som en del av livet: om den unga människans hemmastaddhet (2016)
Lillemor Östman, Carola Wärnå-Furu, Lisbet Nyström
Hoitotiede
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Through Darkness into the Light - A Path to Health as Described by Adults after Having Lived through Personal Suffering (2016)
Jessica Hemberg, Katie Eriksson, Lisbet Nyström
International Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Caring Elements in the Short Encounter (2015)
Gunilla Holopainen, Anne Kasén, Lisbet Nyström
International Journal for Human Caring
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Drama - Creative Play with Health - Giving Power (2015)
Barbro Mattsson-Lidsle, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
International Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dygd som begrepp inom caritativ vårdetik (2015)
Yvonne Näsman, Anne Kasén, Lisbet Nyström, Katie Eriksson
Finsk tidskrift
C2 Redigerat verk
Hermeneutisk forskningspraxis (2015)
Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Young Finnish Unemployed Men’s Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program (2015)
Ove Björklund, Elisabeth Häggström, Lisbet Nyström
American Journal of Men's Health
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Day by day, moment by moment - the meaning of the caring encounter (2014)
Holopainen Gunilla, Nyström Lisbet, Kasén Anne
International Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The space of togetherness - a caring encounter (2014)
Gunilla Holopainen, Anne Kasén, Lisbet Nyström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Unemployment and health : experiences narrated by young Finnish men (2014)
Ove Björklund, Maud Söderlund, Lisbet Nyström, Elisabeth Häggström
American Journal of Men's Health
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Hermeneutiskt samskapande genom dialog (2015)
Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell (2015)
Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap (2015)
Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:43