Linda Nyholm

Universitetslärare, Hälsovetenskaper
E-post: linda.nyholm@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219737
Telefon: +358-6-3247504


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Caring In Creative Writing-A Case Study (2019)
Johanna Sandbäck Forsell, Linda Nyholm, Camilla Koskinen
International Journal for Human Caring
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Understanding the Multi-Dimensional Mental Well-Being in Late Life: Evidence from the Perspective of the Oldest Old Population (2019)
Lara Elvira, Martín-María Natalia, Forsman Anna K., Cresswell-Smith Johanna, Donisi Valeria, Ådnanes Marian, Melby Line, Kaasbøll Jannike, Nordmyr Johanna, Nyholm Linda, Rabbi Laura, Amaddeo Francesco, Miret Marta
Journal of Happiness Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Application in the World of Understanding: Researchers’ Experiences of Participation in Reflective Dialogues (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström
Global Qualitative Nursing Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Det vårdande i reflektiva dialoger – vårdares upplevelser som kliniska medforskare = The Caring in Reflective Dialogues – Carers' Experiences as Clinical Co-researches (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström
Tidsskrift for omsorgsforskning
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sustainability in care through an ethical practice model (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström, Camilla Koskinen
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Towards Understanding Through Hermeneutic Letterwriting (2018)
Linda Nyholm, Lisbet Nyström, Unni Å. Lindström
Nursing Science Quarterly
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Understanding and safeguarding patient dignity in intensive care (2017)
Linda Nyholm, Camilla A-L Koskinen
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Life with an unwelcome guest – caring in a context of protracted bodily pain (2016)
Camilla Koskinen, Sonja Aho, Linda Nyholm
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Intensive care and Eriksson's theory of caritative caring in 2050. (2007)
Inger Lähdesmäki, Linda Nyholm
Nursing Science Quarterly
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Att utlägga förståelse i hermeneutisk mening (2015)
Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Hermeneutiskt samskapande genom dialog (2015)
Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier (2015)
Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap

Senast uppdaterad 2018-03-11 vid 08:08