Katarina Frostell

E-post: kati.frostell@abo.fi
Mobiltelefon: +358-405370848
Telefon: +358-2-2154751


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Human rights of women (2006)
Katarina Frostell
D3 Professionell konferenspublikation
Substantive Equality and Non-Discrimination Law (2004)
Katarina Frostell
University of Galway
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Globalization and the human rights of women (2002)
Katarina Frostell
B2 Bokavsnitt
Women (2001)
Katarina Frostell, Martin Scheinin
Martinus Nijhoff Publishers
B2 Bokavsnitt
Gender difference and the non-discrimination principle in the CCPR and the CEDAW (1999)
Katarina Frostell
Turku Law School
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnors mänskliga rättigheter: en zambisk fallstudie (1997)
Katarina Frostell
Finsk tidskrift
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Juridikens grunder (1995)
Kati Frostell, Kurt Långkvist
Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51