Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Magic (2017)
Stuart McWilliams
John Wiley & Sons
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Guilt of the Past: Medievalist Closures and Disclosures (2017)
Stuart McWilliams
Rethinking History
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
After Dis/enchantment: The Profanity of the Human Sciences (2016)
Stuart McWilliams
Equinox publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Aleister Crowley’s Graphomania and the Transformations of Magical Inscriptivity (2016)
Stuart McWilliams

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41