Teologie doktor, Universitetslärare i dogmatik

Anssi Ollilainen

Universitetslärare, Teologi
E-post: anssi.ollilainen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
Bo Giertz om prästämbetet: Uppdragets teologi (2017)
Anssi Ollilainen
G3 Licentiatavhandling
Kristi uppdrag: Biskop Bo Giertz tolkning av prästämbetet (2016)
Anssi Ollilainen


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Muuttuva pappisidentiteetti (2014)
Anssi Ollilainen
Gladiolus

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09