FM

Maria Holmberg

E-post: maria.c.holmberg@abo.fi


Yrkesmässiga intressen

Forskningsintressen: sjukdomsberättelser, berättelseanalys, hälsa och ohälsa, kropp, normalitet, identitet, performativitet, liminalitet.

Avhandlingsprojekt

Min doktorsavhandling i folkloristik fokuserar på enskilda individers personliga erfarenhetsberättelser om diabetes typ 1. Avhandlingen har arbetsrubriken Att leva i ett permanent liminalt tillstånd – sjukdomsberättelser om diabetes typ 1. Avhandlingens övergripande syfte är att studera upplevelser av livet med diabetes typ 1 i möten med sjukvården och allmänheten.

Målsättningen är att belysa förhållandet mellan å ena sidan läkarvetenskapen och personen med diabetes typ 1, och å andra sidan den samhälleliga diskursen och personen som lever med diabetes. Avsikten med avhandlingen är att skapa förståelse för sjukdomen utifrån enskilda berättelser och lyfta fram en motvikt till medias rapportering om ohälsa, som ofta är förenad med att människor med sjukdom gestaltas kollektivt. Materialet består primärt av djupintervjuer med personer som lever med sjukdomen.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Jag var slö och slapp och somnade nu lite varstans”. Förvandling som narrativ i diagnosberättelser om diabetes typ 1 (2018)
Maria Holmberg
J@rgonia
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Vad har tanten på armen?” Kropp, hälsa och sjukdom i berättelser om diabetes typ 1 (2018)
Maria Holmberg
Budkavlen


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
”Jag var slö och slapp och somnade nu lite varstans”. Sjukdomsberättelser om diabetes typ 1 (2017)
Maria Johansson
Laboratorium för folk och kultur

Senast uppdaterad 2018-17-10 vid 08:08