Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
’En försoningens väg i Jesu namn’ : perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete (2016)
Carola Nordbäck
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Försoning, erkännande och inklusion : perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna (2016)
Carola Nordbäck
Studies on Religion and Memory
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
’Att återvända till början’ : historia och identitet inom Missionsprovinsen (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den kyrkohistoriska handbokens historiografi (2014)
Carola Nordbäck
Mittuniversitetet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Historiebruk i Vilhelmina : församling, plats och identitet i brytningstider (2014)
Carola Nordbäck
Umeå universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkohistorisk historiebruksforskning (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Trons mötesplatser : ett kyrko- och väckelsehistoriskt perspektiv (2014)
Carola Nordbäck
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Introduktion (2016)
Carola Nordbäck
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Recension av] David Gudmundsson. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 (2014)
Carola Nordbäck
Kyrkohistorisk årsskrift

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52