Senior lecturer

Andreas Häger

Akademilektor, Samhällsvetenskaper
E-post: andreas.hager@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219448
Telefon: +358-2-2154367


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Inger Furseth (ed.): Religious Complexity
in the Public Sphere: Comparing
Nordic Countries. Palgrave Macmillan,
2018, 341 pp.
: [Review]
(2019)
Häger Andreas
Temenos
C2 Redigerat verk
Religion and popular music.: Artists, fans and cultures (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduktion (2017)
Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konstruktionen av Österbotten som bibelbälte (2017)
Andreas Häger
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten (2017)
Blanka Henriksson, Andreas Häger
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Filmic constructions of the (religious) other: Laestadians, abnormality, and hegemony in contemporary scandnavian cinema (2015)
Sofia Sjö, Andreas Häger
Temenos
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Review of Repstad, Pål & Irene Trysnes (ed.) ”Fra forsakelse till feelgood: Musikk, sang og dans i religiøst liv” (2014)
Andreas Häger
Nordic Journal of Religion and Society


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Dylan goes to church: The use of Bob Dylan’s music in Protestant churches (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
B2 Bokavsnitt
Introduction (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Relevant religion. Representations of religion in Nordic lifestyle magazines 1988-2008 [recension] (2018)
Andreas Häger
Nordic Journal of Religion and Society
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Religion, sekularisering och Guds död [Recension av Bengt Kristensson Ugglas Katedralens hemlighet, 2015] (2016)
Andreas Häger
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 14:58