Majlen Saarinen

Utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande
E-post: majlen.saarinen@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469202598
Telefon: +358-2-2154500

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:44