Kasper Hiltunen

Timlärare i huvudsyssla, VÖS grundutbildning
E-post: kasper.hiltunen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Process Documentation in Sloyd: Pilot Study of the ‘Talking Tools’ Application (2015)
Annika Wiklund-Engblom, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
International Journal of Interactive Mobile Technologies
A4 Konferenspublikationer
Piloting the ‘Talking Tools’ Smartphone App - Validating Blog Content Analysis with Students’ Reflections (2014)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd, Marléne Johansson
IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS
the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
‘Talking Tools': Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation (2014)
Annika Wiklund-Engblom , Kasper Hiltunen, Juha Hartvik , Mia Porko-Hudd, Marlene Johansson
International Journal of Mobile and Blended Learning
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Transmedia storybuilding in sloyd (2013)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
IADIS Press


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Programmering och digital dokumentation – nya inslag i slöjdundervisningen (2017)
Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd
D1 Artikel i en facktidskrift
Tid och nyfikenhet hjälper helhetsskapande undervisning (2016)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Gun Åbacka
Läraren

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:10