Viveca Rabb

Vicedirektör, Tritonia
E-post: viveca.rabb@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hur varierar Vasasvenskan? En undersökning av Vasabors perception av språklig variation kontrasterad mot deras språkliga produktion (2017)
Viveca Rabb
Folkmalsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Uppfattningar om Vasasvenskans kännetecknande språkdrag inne i och utanför staden. En diskussion om "salience" (2017)
Viveca Rabb
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från landsbygdsdialekter till Vasasvenska: Tecken på dialektutjämning och registrering av en stadsvarietet i fyra steg (2016)
Viveca Rabb
Sprak Och Stil: Tidskrift for Svensk Sprakforskning
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Standard eller dialekt? Några nedslag i modern Vasasvenska (2015)
Viveca Rabb
Vaasan yliopiston julkaisuja
A4 Konferenspublikationer
Dialektvariation i Vasa (2014)
Viveca Rabb
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46