Viveca Rabb

Vicedirektör, Tritonia
Email: viveca.rabb@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Uppfattningar om Vasasvenskans kännetecknande språkdrag inne i och utanför staden. En diskussion om "salience" (2017)
Viveca Rabb
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
Från landsbygdsdialekter till Vasasvenska: Tecken på dialektutjämning och registrering av en stadsvarietet i fyra steg (2016)
Viveca Rabb
Sprak Och Stil: Tidskrift for Svensk Sprakforskning
A3 Book section, Chapters in research books
Standard eller dialekt? Några nedslag i modern Vasasvenska (2015)
Viveca Rabb
Vaasan yliopiston julkaisuja
A4 Conference proceedings
Dialektvariation i Vasa (2014)
Viveca Rabb
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet


Other publications


Last updated on 2018-19-09 at 19:46