Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The meaning of caring in prenatal care from Swedish women’s perspectives (2017)
Åsa Larsson, Carola Wärnå-Furu, Yvonne Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Arvoperustan merkitys oppimisessa ja opettamisessa (2016)
Anne Kasén, Carola Wärnå-Furu
Tietosanoma
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Expecting a child: pregnancy in light of an ontological health model (2016)
Åsa Larsson, Carola Wärnå-Furu, Yvonne Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fruktan för arbete som en del av livet: om den unga människans hemmastaddhet (2016)
Lillemor Östman, Carola Wärnå-Furu, Lisbet Nyström
Hoitotiede
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Koulutuksen alkuvaiheet 1900-1960-luvuilla (2016)
Carola Wärnå-Furu
Tietosanoma
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reflecting on one's own death: The existential questions that nurses face during end-of-life care (2016)
Margareta Karlsson, Anne Kasén, Carola Wärnå-Furu
Palliative and Supportive Care
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Qualitative Metasynthesis From Nurses’ Perspective When Dealing With Ethical Dilemmas and Ethical Problems in End-of-Life Care (2015)
Margareta Karlsson, Ingela Berggren, Anne Kasén, Carola Wärnå-Furu, Maud Söderlund
International Journal for Human Caring
C2 Redigerat verk
Hälsans praxis - i liv och arbete (2014)
Carola Wärnå-Furu
Liber
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Measuring virtues - development of a scale to measure employee virtues and their influence on health (2010)
Wärnå-Furu C, Sääksjärvi M, Santavirta N
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Terveysalan opettajan käsikirja (2016)
Terhi Saaranen, Meeri Koivula, Heidi Ruotsalainen, Carola Wärnå-Furu, Leena Salminen
Tietosanoma
O2 Annat
Discourse Analysis and Qualitative Evidence: Reflections on a Study about Clinical Supervision in Nursing Education (2012)
Nielsen GB, Eriksson K, Wärnå-Furu C
International Journal of Qualitative Methods
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Health and appropriation in caring science research (2010)
Wärnå-Furu C
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41