Professor of Philosophy

Martin Gustafsson

E-post: martin.gustafsson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215893
Telefon: +358-2-2153611


Biografi

Jag är sedan 2010 professor i filosofi och ämnesföreträdare vid Åbo Akademi. Jag tog min doktorsexamen vid Uppsala universitet år 2000. 2000-2001 tillbringade jag som post-doc vid University of Chicago. 2001-2005 var jag anställd som forskare vid Uppsala universitet, och 2005-2010 som forskarassistent i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Jag är sedan 2017 ansvarig för utbildningslinjen och magisterprogrammet i "Kultur, historia och filosofi". Jag är ordförande i Nordiska Wittgensteinsällskapet, samt recensionsredaktör för OA-tidskriften Nordic Wittgenstein Review.


Yrkesmässiga intressen

Mina centrala forskningsområden är språk- och handlingsfilosofi, i synnerhet frågor kring de djupgående sambanden mellan mänskligt språk och handlingsliv. Här har jag tagit starka intryck av filosofer som Ludwig Wittgenstein, Elizabeth Anscombe och Stanley Cavell. Till mina intresseområden hör även den analytiska filosofins historia, logikens filosofi, filosofisk metodologi och humanvetenskapernas filosofi. Jag har lett forskningsprojekt om vardagsspråksfilosofins samtida relevans (Finlands Akademi, 2013-2017), om problemen med att beskriva handlingar med en för aktören okänd begreppsapparat inom till exempel historievetenskapen och antropologin (Riksbankens jubileumsfond 2008-2011), samt om Quines och Wittgensteins olika uppfattningar om filosofins relation till vetenskapen (svenska Vetenskapsrådet 2001-2004). Tillsammans med Lars Hertzberg har jag översatt Wittgensteins Philosophische Untersuchungen till svenska. Jag arbetar för närvarande med två bokprojekt: ett om passivitetens väsentliga roll i mänskligt handlande och betydelse av att ta en paus; ett om skilda reaktioner på analysens paradox i den analytiska filosofins historia.


Undervisning

Jag tycker om att undervisa på alla nivåer, från introduktionskursen i filosofi till avancerade kurser ämnade för magisterstudenter och doktorander. Jag ger regelbundet kurser i logik och kunskapsteori, samt i den analytiska filosofins historia. Jag undervisar gärna också studenter från andra ämnen -- till exempel har jag gett brett tillgängliga kurser om artificiell intelligens och om övervakning och privatliv. På mer avancerad nivå har jag undervisat bland annat språk- och handlingsfilosofi, Kants Kritik av det rena förnuftet, Freges Aritmetikens grundlagar och Quines Word and Object. Jag leder pro-gradu-seminarierna i filosofi, liksom ämnets forskarseminarier som äger rum varje måndag. Jag är huvudhandledare för sex av ämnets doktorander.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Blind Obedience (2019)
Martin Gustafsson
Acta Philosophica Fennica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Category Mistakes and Ordinary Language (2019)
Martin Gustafsson
Graduate Faculty Philosophy Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Några reflektioner kring Cavells och Wittgensteins relevans för samtida filosofi (2019)
Martin Gustafsson
Norsk Filosofisk tidsskrift
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Language-games, Lebensform, and the Ancient City (2018)
Martin Gustafsson
De Gruyter
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Perception, Perspectives and Moral Necessity: Wittgenstein, Winch and the Good Samaritan (2018)
Martin Gustafsson
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Why Is Frege's Judgment Stroke Superfluous? (2018)
Martin Gustafsson
Springer
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Finite but unbounded: New approaches in philosophical anthropology (2017)
Kevin Cahill, Martin Gustafsson, Thomas Schwarz Wentzer (eds.)
De Gruyter
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2017)
Martin Gustafsson
De Gruyter
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Notes on life and human nature (2017)
Martin Gustafsson
De Gruyter
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Quine on translation and logical deviance (2017)
Martin Gustafsson
Monist
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Skill, drill, and intelligent performance: Ryle and intellectualism (2017)
Stina Bäckström, Martin Gustafsson
Journal for the History of Analytical Philosophy
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Wittgenstein, Language, and Chess (2017)
Martin Gustafsson
Springer
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Anscombe's Bird, Wittgenstein's Cat: Intention, Expression, and Convention (2016)
Martin Gustafsson
Philosophical Topics
C2 Redigerat verk
Nordic Wittgenstein Review 5:1 2016 (2016)
Anne-Marie Søndergaard Christensen, Martin Gustafsson, Yrsa Neuman
Nordic Wittgenstein Society (NWS)
C2 Redigerat verk
Nordic Wittgenstein review 5:2 2016 (2016)
Anne-Marie Söndergaard Christensen, Martin Gustafsson, Yrsa Neuman
Nordic Wittgenstein Society (NWS)
C2 Redigerat verk
Philosophical Topics 2016:1. Essays on the Philosophy of Frederick Stoutland (2016)
Martin Gustafsson
Dept. of Philosophy, University of Arkansas
C2 Redigerat verk
Nordic Wittgenstein Review 4:1 2015 (2015)
Yrsa Neuman, Anne-Marie Söndergaard Christensen, Martin Gustafsson
Nordic Wittgenstein Society (NWS)
C2 Redigerat verk
Nordic Wittgenstein Review 4:2 2015 (2015)
Yrsa Neuman, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Martin Gustafsson
Nordic Wittgenstein Review
Nordic Wittgenstein Review
C2 Redigerat verk
Note from the Editors (Vol. 4 No. 2) (2015)
Yrsa Neuman, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Martin Gustafsson
Nordic Wittgenstein Review
Nordic Wittgenstein Review
C2 Redigerat verk
Note by the Editors (2014)
Martin Gustafsson, Lars Hertzberg, Yrsa Neuman
Nordic Wittgenstein Review
Nordic Wittgenstein Review
C2 Redigerat verk
Note from the Editors (Vol. 3 No. 1) (2014)
Yrsa Neuman, Martin Gustafsson, Lars Hertzberg
Nordic Wittgenstein Review
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Quine's Conception of Explication -- and Why It Isn't Carnap's (2014)
Martin Gustafsson
Wiley-Blackwell
A4 Konferenspublikationer
Vad är en anakronism? (2014)
Martin Gustafsson
Tampere University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What Is Cavellian Perfectionism? (2014)
Martin Gustafsson
Journal of Aesthetic Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Wittgenstein and "Tonk": Inference and Representation in the Tractatus (and Beyond) (2014)
Martin Gustafsson
Philosophical Topics
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska Undersökningar (2019)
Martin Gustafsson, Lars Hertzberg
Filosofisk Tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sanning i kris? Om lögn, sanningssägande och propaganda (2019)
Martin Gustafsson
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Asplunds åskmaskiner fick tanken att klarna (2018)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Föraktet för fakta mer skrämmande än bomber (2017)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Så räddades de franska vinerna åt eftervärlden (2017)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det är du som är Facebooks produkt (2016)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Introduction (2016)
Martin Gustafsson
Philosophical Topics
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Så sålde vi våra själar till nätjättarna (2016)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
(Review of) Penelope Maddy: The Logical must. Wittgenstein on Logic (2015)
Martin Gustafsson
Notre Dame Philosophical Reviews
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Turing och tänkande maskiner (2015)
Martin Gustafsson
Ikaros
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Report on Future Strategy of Open Access (2014)
Yrsa Neuman, Hugo Strandberg, Martin Gustafsson, Alois Pichler
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of José L. Zalabardo (ed.), Wittgenstein's Early Philosophy (2014)
Martin Gustafsson
Journal for the History of Analytical Philosophy
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Krista Lawlor, Assurance: An Austinian View of Knowledge and Knowledge Claims (2014)
Martin Gustafsson
Philosophical Investigations
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Paul Horwich, Wittgenstein's Metaphilosophy (2014)
Martin Gustafsson
Mind


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-12-02 vid 14:07