Elisabet Backlund-Kärjenmäki

E-post: elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503362351
Telefon: +358-6-3247355
+358-6-3247601


Övriga publikationer

D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år! (2017)
Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45