Elisabet Backlund-Kärjenmäki

E-post: elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503362351
Telefon: +358-6-3247355
+358-6-3247601


Övriga publikationer

D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år! (2017)
Ulla Granfors, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Sandra Bernas, Katrina Åkerholm, Andreas Sundstedt, Jan Alin, Fred Holmsten, Anna Wulff, Charlotta Hilli, Minna Rimpilä, Hannah Kaihovirta, Ann-Louise Holmgren, Moja Ladvelin, Hans-Olof Lithén, Johan Vikström, Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45