Harri Aarnio

Universitetslärare, Fysik
E-post: harri.aarnio@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503898905
Telefon: +358-2-2154914


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Effect of Degradation on the Active Layer in APFO3:PCBM Solar Cells (2012)
Mathias Nyman, Harri Aarnio, Sebastian Mühlbach, Uli Würfel, Ronald Österbacka
Energy Procedia
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-15-01 vid 12:13