Saara Haapamäki

Professor, Languages
Email: saara.haapamaki@abo.fi
Mobile: +358-469219618
Phone: +358-2-2154351


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Perspektiv på integration i rural minoritetsspråksmiljö - exemplet Närpes i Finland (2019)
Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Multiethnica
A3 Book section, Chapters in research books
Policy och praxis i tvåspråkig fritidsverksamhet (2019)
Saara Haapamäki
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Flerspråkighet i Kjell Westös romaner. Om en analysmodell och dess tillämpning (2017)
Saara Haapamäki, Harriet Eriksson
Sprak Och Stil: Tidskrift for Svensk Sprakforskning
A1 Journal article (refereed)
Att undersöka lyssnares perception av regional variation (2015)
Saara Haapamäki, Sarah Wikner
Folkmalsstudier
A4 Conference proceedings
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Language policies in universities and their outcomes: the University of Helsinki in a northern European context (2013)
Tom Moring, Sebastian Godenhjelm, Saara Haapamäki, Jan Lindström, Jan-Ola Östman, Mirja Saari, Jenny Sylvin
John benjamins
A4 Conference proceedings
Att analysera litterär flerspråkighet (2011)
Harriet Eriksson, Saara Haapamäki
Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities and Theology
A4 Conference proceedings
Språkhistoria och nordistikens historia – nordistiska doktorsavhandlingar på 1900-talet (2010)
Saara Haapamäki
Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet
A4 Conference proceedings
Teoretiseringens roll i nordistiska och lingvistiska doktorsavhandlingar på 1970-talet (2010)
Haapamäki Saara
Stockholms universitet
A4 Conference proceedings
"Kunnon" i sydfinlandssvenskt talspråk - ett fall av grammatikalisering? (2008)
Haapamäki Saara
Nordica Helsingiensia
A3 Book section, Chapters in research books
Språksystem och språkanvändning (2008)
Saara Haapamäki
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen (2008)
Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Åbo Akademis förlag
A4 Conference proceedings
Where is Kilroy? Om toalettklotter ur ett diskurs- och genreteoretiskt perspektiv. (2008)
Haapamäki Saara
Svensk-österbottniska samfundet r.f.
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi (2004)
Loman Bengt, Haapamäki Saara
Tampere University Press
A1 Journal article (refereed)
Grammatiken och det talade språket: några nedslag i grammatikens historia (2003)
Haapamäki Saara
Folkmalsstudier
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Studier i svensk grammatikhistoria (2002)
Haapamäki Saara
A3 Book section, Chapters in research books
The History of Swedish Grammar and Professor Chomsky (2002)
Saara Haapamäki
Kluwer Academic publishers
A3 Book section, Chapters in research books
Noreen och Saussure om språk och språkvetenskap (2000)
Saara Haapamäki


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Handboll på två språk – ett naturligt samspel mellan svenska och finska (2019)
Saara Haapamäki, Mikael Piippo
Språkbruk
B1 Non-refereed journal articles
"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv (2018)
Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Siirtolaisuus - Migration
E1 Popularised article, newspaper article
Drömmen om enspråkighet (2011)
Saara Haapamäki
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Humboldt och humbug (2011)
Haapamäki Saara
Språkbruk
B1 Non-refereed journal articles
Några anmärkningar om förståelse (2003)
Haapamäki Saara

Last updated on 2018-19-09 at 19:50