Kristina Granstedt-Ketola

Email: kristina.granstedt-ketola@abo.fi
Mobile: +358-503624380
Phone: +358-6-3247118


Other publications

B2 Book section
Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
University of Gothenburg

Last updated on 2018-19-09 at 19:47