Biträdande professor i nordisk folklorstik

Lena Marander-Eklund

E-post: lena.marander-eklund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505947282
Telefon: +358-2-2154841


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Budkavlen 2018 (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Du skämmer ut mig i mina vänners ögon".: Om en ung kvinnas sexuella handlingsutrymme på 1980-talet (2018)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Elvis, Muminmuggar och andra ting. Den passionerade samlaren (2017)
Lena Marander-Eklund, Johan Bergman
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Jag glömmer aldrig åskvädret 1960 tror jag det var" - ovädersberättelser (2017)
Lena Marander-Eklund
Svenska landsmål och svenskt folkliv
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kärleksfull och plikttrogen: hemmafrun som mor på 1950-talet. (2016)
Marander-Eklund Lena
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Mycket av det vi företar oss eller låter bli, är beroende av vädret”: Engagemang i relation till väder (2016)
Marander-Eklund Lena
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pienten ja suurten kertomusten suhde henkilökohtaisen kerronnan analyysin välineinä (2016)
Koskinen-Koivisto Eerika, Marander-Eklund Lena

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The narrative of the happy and professional housewife?
: Images and practices related to housewives in Finland in the 1950s
(2016)
Marander-Eklund Lena
Journal of Finnish Studies
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv (2015)
Lena Marander-Eklund
Rig - kulturhistorisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ett vanligt liv: Berättelser om kvinnligt arbete och hemmafruliv i det efterkrigstida Finland (2015)
Lena Marander-Eklund, Eerika Koskinen-Koivisto
Budkavlen
C1 Bok
Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland. (2014)
Lena Marander-Eklund
Svenska litteratursällskapet i Finland


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Folkliga botemetoder mot tandvärk [Recension]: (2019)
Lena Marander-Eklund
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Väderprat (2019)
Lena Marander-Eklund
Laboratorium för Folk & Kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Under ytan: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Berättade gemenskaper i Visby: . (2017)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Körsång. Tillsammans för helheten eller feel good-projekt? (2017)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vid hans sida. [Recension av] Ulrika Lagerlöf Nilsson & Birgitta Meurling (red.), Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet (2017)
Lena Marander-Eklund
Historisk tidskrift för Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
I alla väder. Berättelser om väder och väderiakttagelser (2016)
Lena Marander-Eklund, Marika Rosenström
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
"Jag älskade mitt lilla hem”: hemmafrun och hemskapande i 1950-talets Finland (2015)
Lena Marander-Eklund
e-laboratorium
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Återbruk av 50-talet (2015)
Lena Marander-Eklund
B2 Bokavsnitt
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala

Senast uppdaterad 2020-07-01 vid 14:01