Biträdande professor i nordisk folklorstik

Lena Marander-Eklund

Email: lena.marander-eklund@abo.fi
Mobile: +358-505947282
Phone: +358-2-2154841


Research Areas


Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Budkavlen 2018 (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
A1 Journal article (refereed)
Elvis, Muminmuggar och andra ting. Den passionerade samlaren (2017)
Lena Marander-Eklund, Johan Bergman
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
A1 Journal article (refereed)
"Jag glömmer aldrig åskvädret 1960 tror jag det var" - ovädersberättelser (2017)
Lena Marander-Eklund
Svenska landsmål och svenskt folkliv
A1 Journal article (refereed)
Kärleksfull och plikttrogen: hemmafrun som mor på 1950-talet. (2016)
Marander-Eklund Lena
Finsk tidskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Pienten ja suurten kertomusten suhde henkilökohtaisen kerronnan analyysin välineinä (2016)
Koskinen-Koivisto Eerika, Marander-Eklund Lena

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
A1 Journal article (refereed)
The narrative of the happy and professional housewife?
: Images and practices related to housewives in Finland in the 1950s
(2016)
Marander-Eklund Lena
Journal of Finnish Studies
A1 Journal article (refereed)
Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv (2015)
Lena Marander-Eklund
Rig - kulturhistorisk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Ett vanligt liv: Berättelser om kvinnligt arbete och hemmafruliv i det efterkrigstida Finland (2015)
Lena Marander-Eklund, Eerika Koskinen-Koivisto
Budkavlen
C1 Book
Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland. (2014)
Lena Marander-Eklund
Svenska litteratursällskapet i Finland


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Folkliga botemetoder mot tandvärk [Recension]: (2019)
Lena Marander-Eklund
B1 Non-refereed journal articles
Väderprat (2019)
Lena Marander-Eklund
Laboratorium för Folk & Kultur
B1 Non-refereed journal articles
Under ytan: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
Berättade gemenskaper i Visby: . (2017)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
Körsång. Tillsammans för helheten eller feel good-projekt? (2017)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
I alla väder. Berättelser om väder och väderiakttagelser (2016)
Lena Marander-Eklund, Marika Rosenström
Källan
B1 Non-refereed journal articles
"Jag älskade mitt lilla hem”: hemmafrun och hemskapande i 1950-talets Finland (2015)
Lena Marander-Eklund
e-laboratorium
B3 Non-refereed conference proceedings
Återbruk av 50-talet (2015)
Lena Marander-Eklund
B2 Book section
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala

Last updated on 2020-07-01 at 14:01