Annette Landen

E-post: annette.landen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
Artifex
C2 Redigerat verk
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 1-2 (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 3-4 (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo akademi
C1 Bok
Väggarna talar. Åbo Akademis byggnader under hundra år (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Birgitta av Vadstena. Pilgrim och profet 1303–1373. En jubileumsbok 2003 (2003)
Per Beskow, Annette Landen
Natur och kultur
C2 Redigerat verk
Cogs, Cargoes, and Commerce : Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400 (2002)
Lars Berggren, Nils Hybel, Annette Landen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Preface (2002)
Lars Berggren, Annette Landen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reconstructing Rome: Topographical Drawings by Swedish Artists in a Digital Mapping (2001)
Annette Landen
Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm


Övriga publikationer

F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation
[Bildredaktör för] Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918-2018 (2018)
Annette Landen
D1 Artikel i en facktidskrift
J. N. Byström, Swedish sculptor and house-builder in Rome = J. N. Byström, scultore svedese e costruttore a Roma (2018)
Annette Landen
Friends of the Non-Catholic Cemetery in Rome - Newsletter
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Editorial (2017)
Annette Landen
ICO Iconographisk post
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Editorial (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post

Senast uppdaterad 2019-26-06 vid 08:08