Annette Landen

E-post: annette.landen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
ICO Iconographisk Post. 2019: 1-2 (2019)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Redigerat verk
Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten: (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
Artifex
C2 Redigerat verk
ICO Iconographisk Post. 2018: 1-2 (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Redigerat verk
ICO Iconographisk Post. 2018: 3-4 (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Redigerat verk
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 1-2 (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 3-4 (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo akademi
C1 Bok
Väggarna talar. Åbo Akademis byggnader under hundra år (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skulptören Johan Niklas Byström och Villa Malta i Rom (2004)
Annette Landen
C2 Redigerat verk
Birgitta av Vadstena. Pilgrim och profet 1303–1373. En jubileumsbok 2003 (2003)
Per Beskow, Annette Landen
Natur och kultur
C2 Redigerat verk
Cogs, Cargoes, and Commerce : Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400 (2002)
Lars Berggren, Nils Hybel, Annette Landen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Johan Niklas Byströms bostäder och byggnader i Rom 1810–1848 (2002)
Annette Landen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Preface (2002)
Lars Berggren, Annette Landen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reconstructing Rome: Topographical Drawings by Swedish Artists in a Digital Mapping (2001)
Annette Landen
Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Scandinavian Trade in Stones and Timber (2000)
Lars Berggren, Annette Landen
Routledge
C2 Redigerat verk
Glimmingehus 500 år: Tretton texter redigerade av Sten Åke Nilsson under medverkan av Annette Landen (1999)
Sten Åke Nilsson, Annette Landen
Lund University Press


Övriga publikationer

F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation
[Bildredaktör för] Åbo Akademi i sin början 1918–1945 (2019)
Annette Landen
F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation
[Bildredaktör för] Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918-2018 (2018)
Annette Landen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Det 26. Nordiska Ikonografiska Symposiet (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
D1 Artikel i en facktidskrift
J. N. Byström, Swedish sculptor and house-builder in Rome = J. N. Byström, scultore svedese e costruttore a Roma (2018)
Annette Landen
Friends of the Non-Catholic Cemetery in Rome - Newsletter
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Förord/Editorial (2017)
Annette Landen
ICO Iconographisk post
D2 Artikel i en professionell bok
Litet bestiarium (1999)
Annette Landen

Senast uppdaterad 2019-26-06 vid 08:08