Professor

Kimmo Grönlund

E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504096409
Telefon: +358-2-2154586


Biografi

 1. Professor i statskunskap
 2. Föreståndare för Institutet för samhällsforskning (Samforsk).
 3. Ansvarig ledare för spjutspetsenheten i opinionsforskning med rubriken "Demokratins framtid" (2019-2023).
 4. Avnsarig ledare för den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) (FA 2020-2022).
 5. Ordförande för Finlands nationella valforskningskonsortium (FNES).
 6. Medlem i styrgruppen för forskarnätverket om demokratiska innovationer vid det europeiska statsvetarkonsortiet ECPR.


Yrkesmässiga intressen

Forskningsintressen:

 1. Deliberativ demokrati
 2. Democratiska innovationer
 3. Samtalsdemokratiska experiment
 4. Allmän opinion
 5. Valforskning


Undervisning

Ansvarig för magisterprogrammet i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Har hand om de fördjupade kurserna politiskt beteende och politisk teori, delat ansvar för magisterseminarierna i statskunskap samt kursen demokratins utmaningar. Handleder magisterstuderande och doktorander i statskunskap.


Forskningsområden


Nyckelord

Deliberative democracy, DEMOCRACY, Experiments, Participatory democracy, public opinion


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
How candidate characteristics affect favorability in European Parliament elections: Evidence from a conjoint experiment in Finland (2020)
Henrik Serup Christensen, Marco Svensson La Rosa, Kimmo Grönlund
European Union Politics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions?: Deliberative democracy and group polarization (2019)
Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
International Political Science Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Overview and Context: (2019)
Kimmo Grönlund
Good Society
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The influence of political knowledge on opinion polarization in citizen deliberation (2019)
Kaisa Herne, Henrik Serup Christensen, Kimmo Grönlund
Political Research Exchange
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Using experiments to study democratic innovations (2019)
Kimmo Grönlund, Kaisa Herne
Edward Elgar
C2 Redigerat verk
Voting and Public Opinion in Finland: The Finnish Parliamentary Election of 2019 (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg, Henrik Serup Christensen, Peter Söderlund, Aleksi Suuronen, Lauri Rapeli, Maria Bäck, Thomas Karv
The Social Science Research Institute, Åbo Akademi University
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Online Deliberation: – An overview of the central aspects of a growing research field (2018)
Kim Strandberg, Kimmo Grönlund
Oxford University Press
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Does Deliberation Breed an Appetite for Discursive Participation? Assessing the Impact of First-Hand Experience (2017)
Henrik Serup Christensen, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Empathy in a Citizen Deliberation Experiment (2017)
Kimmo Grönlund, Kaisa Herne, Maija Setälä
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Talking with like-minded people: Equality and efficacy in enclave deliberation (2017)
Staffan Himmelroos, Lauri Rapeli, Kimmo Grönlund
Social Science Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What drives the polarisation and moderation of opinions? Evidence from a Finnish citizen deliberation experiment on immigration (2017)
Marina Lindell, André Bächtiger, Kimmo Grönlund, Kaisa Herne, Maija Setälä, Dominik Wyss
European Journal of Political Research
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Designing Mini-Publics for Constitutional Deliberative Democracy (2016)
Kimmo Grönlund
ECPR Press
C2 Redigerat verk
Poliittisen osallistumisen eriytyminen: Eduskuntavaalitutkimus 2015 (2016)
Kimmo Grönlund, Hanna Wass
Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Does Enclave Deliberation Polarize Opinions? (2015)
Kimmo Grönlund, Kaisa Herne, Maija Setälä
Political Behavior
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Deliberative mini-publics : involving citizens in the democratic process (2014)
Kimmo Grönlund, André Bächtiger, Maija Setälä
ECPR Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2014)
Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, Maija Setälä
ECPR Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Online deliberation (2014)
Kim Strandberg, Kimmo Grönlund
ECPR Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Online panels and validity – Representativeness and attrition in the Finnish eopinion panel (2014)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
John Wiley & Sons
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Towards a new era of deliberative mini-publics (2014)
André Bächtiger, Maija Setälä, Kimmo Grönlund
ECPR Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
In Honest Officials We Trust: Institutional Confidence in Europe (2012)
Kimmo Grönlund, Maija Setälä
American Review of Public Administration
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Citizen Deliberation on Nuclear Power: A Comparison of Two Decision-Making Methods (2010)
Maija Setälä, Kimmo Grönlund, Kaisa Herne
Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deliberation and civic virtue: lessons from a citizen deliberation experiment (2010)
Kimmo Grönlund, Maija Setälä, Kaisa Herne
European Political Science Review
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Deliberative Mini-Publics: Core Design Features (2019)
David Farrell, Nicole Curato, John S. Dryzek, Brigitte Geißel, Kimmo Grönlund, Sofie Marien, Simon Niemeyer,
Jean-Benoit Pilet, Alan Renwick, Jonathan Rose, Maija Setälä, Jane Suiter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Statskunskap som vetenskap (2019)
Kimmo Grönlund
Sphinx
The Finnish Society of Sciences and Letters
B2 Bokavsnitt
The 2019 Parliamentary election in Finland (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Samforsk


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 15:09