Bernice Sundkvist

Professor, Teologi
E-post: bernice.sundkvist@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219120
Telefon: +358-2-2154289


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Församlingsspiritualitet i ett liturgiskt perspektiv: (The spirituality of the congregation from a liturgical perspective) (2014)
Bernice Sundkvist
Scandinavian Journal for Leadership and Theology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Gudsbilden i kyrkohandboksförslaget (2014)
B Sundkvist
Artos & Norma bokförlag


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Att predika från Gamla testamentet i luthersk tradition (2018)
Bernice Sundkvist
Artos & Norma bokförlag
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Martin Luther - två ansikten (2017)
Bernice Sundkvist
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"Jag är Herren, din Gud" (2016)
Bernice Sundkvist
Kirkkomme lähetys
B2 Bokavsnitt
Akademisk gudstjänsttradition vid Åbo Akademi (2015)
Bernice Sundkvist
Artos & Norma bokförlag
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Av himlens höjd - vår käraste julpsalm (2014)
Bernice Sundkvist
Sändebudet

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51