Anders Westerlund

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: anders.westerlund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219546
Telefon: +358-6-3247351


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Essäistik mellan vetenskap och konst: Paratextuella signaler i Hans Ruins Gycklare och apostlar (2016)
Anders Westerlund
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A4 Konferenspublikationer
Tankens mångfald - essän som genre och gymnasieskrivande (2014)
Westerlund Anders


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Strategier för läsförståelse (2020)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
D1 Artikel i en facktidskrift
Begrepp för epikanalys. Recension av Christer Ekholm: Epikanalys. En kort introduktion. Gleerups 2019 (2019)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I sina dikter befattar sig Gösta Ågren inte med banaliteter (2019)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Orden i rätt ordning! (2019)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Digital dansk skrivdidaktik (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försvara bildning och demokrati! (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Grammatik med bredd (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kort och kraftigt om feedback (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att passera moraliska gränser (2017)
Anders Westerlund
Österbottens tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Censorerna skriver kommentarer (2017)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Detaljrik småstadskrönika (2017)
Anders Westerlund
Horisont
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett mångkulturellt korsdrag (2017)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Fräsig grammatik (2017)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
B2 Bokavsnitt
Hugo Bergroth, finlandssvensk modersmålsundervisning och gymnasieläromedel (2017)
Anders Westerlund
Hugo Bergroth-sällskapet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Intensivt om sig själv (2017)
Anders Westerlund
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Pojkboksaktigt äventyr (2017)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Studenterna kan inte skriva! Eller? (2017)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Svar som frågor, frågor som svar (2017)
Anders Westerlund
Horisont
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hur legitimeras litteraturen i litteraturhistorieläromedel? (2016)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Briljerar med pikanta fakta (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den digitala skrivprocessen - skriva, spara, skicka (2015)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett öde i 1900-talets överklass (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vad hade Chydenius gjort? (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Glittrig diamant dansar (2011)
Anders Westerlund
Språkbruk
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Hans Ruin och den fria essän - exemplet "Visioner som slockna" (2011)
Anders Westerlund
Lund University Open Access
E1 Populär artikel, tidningsartikel
När orden fattas oss (2010)
Anders Westerlund
Språkbruk
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Svensson och språket (2010)
Anders Westerlund
Språkbruk
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Nya SAOL (2006)
Anders Westerlund
Språkbruk


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09