Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exploring visual communication and competencies through interaction with images in social media (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta
Learning, Culture and Social Interaction
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Gamifying literature and aesthetic processes - a student perspective on an interactive play (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Publishing Limited
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Åbo Akademis förlag
A4 Konferenspublikationer
Learning and Identity Construction through Gamification in Visual Art Education - A Student Perspective (2018)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Conferences and Publishing International Limited Reading
A4 Konferenspublikationer
Visual Learning and Identity Construction Through Gamification in Visual Art Education (2017)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Conferences and Publishing International Limited
A4 Konferenspublikationer
Gender and identity in video games as a virtual learning environment (2016)
Matilda Ståhl
“CAROL I” National Defence University Publishing House
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-01-01 vid 08:11