Göran Högnäs


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
On the lifetime of a size-dependent branching process (2019)
Göran Högnäs
Stochastic Models
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exit times for ARMA processes (2018)
Timo Koski, Brita Jung, Göran Högnäs
Advances in Applied Probability
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Modeling and scheduling of production systems by using max-plus algebra (2017)
H. Al Bermanei, J. M. Böling, G. Högnäs
Faculty of Engineering, University of Rijeka
A4 Konferenspublikationer
A Compact Invariant Set for the Ricker Competition Model (2016)
Göran Högnäs
A4 Konferenspublikationer
Exit times for some autoregressive processes with non-Gaussian noise distributions (2016)
Brita Jung, Göran Högnäs
Contemporary Mathematics
American Mathematical Society
A4 Konferenspublikationer
Modeling and Simulation of Train Networks Using Max-Plus Algebra (2016)
Hazem Al-bermanei, Jari M. Böling, Göran Högnäs
IEEE
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Några matematiska populationsmodeller (2016)
Göran Högnäs
Sphinx
A4 Konferenspublikationer
On a stochastic Ricker competition model (2016)
Göran Högnäs
Springer
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The fine structure of the stationary distribution for a simple Markov process (2016)
Andreas Anckar, Göran Högnäs
Contemporary Mathematics
American Mathematical Society
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Analysis of a stochastic difference equation: exit times and invariant distributions (2010)
Göran Högnäs, Brita Jung
Fasciculi Mathematici


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Boris Sjöberg
Minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 januari 2019
(2019)
Göran Högnäs
Sphinx
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Nekrolog. Boris Sjöberg.: Född 15.9.1930, död 24.1.2018. (2018)
Göran Högnäs
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Jiang,Yunjiang :Kac's random walk on the special orthogonal group mixes in polynomial time (2018)
Göran Högnäs
Mathematical Reviews
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Kulik, Alexei
Introduction to ergodic rates for Markov chains and processes. With applications to limit theorems.
(2018)
Göran Högnäs
Zentralblatt für Mathematik
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Chakraborty, Santanu; Mukherjea, Arunava:
Limit distributions of random walks on stochastic matrices.
(2016)
Göran Högnäs
Mathematical Reviews
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Paštéka, Milan: On four approaches to density. (2016)
Göran Högnäs
Zentralblatt MATH

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09