Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Budkavlen. Den problematiserade kroppen: Tidskrift för etnologi och folkloristik (2019)
Hansson Kristofer, Bäckman Maria, Metsämäki Lina, Högström Karin, Idvall Markus
C2 Edited book
Budkavlen Årg 98 2019: Den problematiserade kroppen (2019)
Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
A1 Journal article (refereed)
Agios Transformers: The Use of Popular Franchises in Orthodox Christian Lambatha Candles (2018)
Jakob Löfgren
Journal of Religion and Popular Culture
A1 Journal article (refereed)
”Thank you so much for keeping all of us in the Emporium gainfully employed” – The Relationship between Fan and Merchant in the Wincanton Hogswatch Celebration (2015)
Jakob Löfgren
FAFNIR - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
A1 Journal article (refereed)
"Ye Oldee Pubees" - Puben som turistisk scen (2014)
Jakob Löfgren
Laboratorium för Folk & Kultur


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Från maskin och metafor till identitet och funktionalitet: Kulturvetenskapliga perspektiv på kropp (2019)
Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
B1 Non-refereed journal articles
Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd” (2018)
Jakob Löfgren
Elore

Last updated on 2020-01-01 at 08:10