Britt-Marie Villstrand

Personalplanerare, Personalservice
HR specialist, Personalservice
Personalplanerare, Personalservice
E-post: britt-marie.villstrand@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En minnesvärd man. Biskop Mikael Agricola i 1800-talets bildkonst och litteratur (2017)
Britt-Marie Villstrand
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finlands reformator som monument. Ett nationsbyggande projekt med förhinder 1865 - 1888 (2017)
Britt-Marie Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
I rikets och nationens tjänst.: General Torsten Stålhandske 1594-1896 (2015)
Britt-Marie Villstrand, Nils Erik Villstrand
Personhistorisk Tidskrift
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Fattiggubbarnas återkomst? (2014)
Villstrand, Britt-Marie
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Veteraner på piedestal femtio år efter 1808-09 års krig (2014)
Britt-Marie Villstrand
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att fostras i en företagarfamilj (2018)
Britt-Marie Villstrand
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51