Britt-Marie Villstrand

Email: britt-marie.villstrand@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
En minnesvärd man. Biskop Mikael Agricola i 1800-talets bildkonst och litteratur (2017)
Britt-Marie Villstrand
Finsk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Finlands reformator som monument. Ett nationsbyggande projekt med förhinder 1865 - 1888 (2017)
Britt-Marie Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
A1 Journal article (refereed)
I rikets och nationens tjänst.: General Torsten Stålhandske 1594-1896 (2015)
Britt-Marie Villstrand, Nils Erik Villstrand
Personhistorisk Tidskrift
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Fattiggubbarnas återkomst? (2014)
Villstrand, Britt-Marie
Historisk tidskrift för Finland
A1 Journal article (refereed)
Veteraner på piedestal femtio år efter 1808-09 års krig (2014)
Britt-Marie Villstrand
Historisk tidskrift för Finland


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Att fostras i en företagarfamilj (2018)
Britt-Marie Villstrand
Finsk tidskrift

Last updated on 2018-19-09 at 19:51