fil.lic.

Andreas Backa


Biografi

Jag är doktorand i nordisk folkloristik och min avhandling studerar självhushållares egna förhållningssätt till sin verksamhet, särskilt hur affekt och kroppslighet samverkar, synliggörs och kommuniceras i material om självhushållning. Till grund för avhandlingen ligger intervjuer, deltagande observation, arkivmaterial, självhushållningsböcker och -bloggar. Materialet analyseras med ett fenomenologiskt inspirerat kulturanalytiskt grepp som sätter fokus vid den levda kroppen och erfarenheten.


Undervisning

Mat, miljö och livsstilsval, Öppna universitetet, Åbo Akademi, HT 2020


Forskningsområden


Nyckelord

Affekt, Kroppslighet, Kulturanalys, Kulturhistoria, Modernitet, Plats, Tradition


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den gröna drömmen: Självhushållning, mening, motstånd (2018)
Andreas Backa
Budkavlen
G3 Licentiatavhandling
Att beskriva det finlandssvenska. Kultursemiotiska analyser (2017)
Andreas Backa
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den kategoriserade forskaren. Om självreflexiv intersektionalitetsanalys och normativ finlandssvenskhet (2017)
Sofie Strandén-Backa, Andreas Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tolerans som ideologi och hanteringsstrategi. Två finlandssvenska organisationers tal om tolerans (2017)
Andreas Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nyckelpigan som nyckelsymbol: En kultursemiotisk analys av Svenska folkpartiets partisymbol (2013)
Strandén-Backa Sofie, Backa Andreas
Elore
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Mellan människan och hennes hälsa står läkaren": Strukturanalys av en waerlandists sjukdomsberättelse (2011)
Backa Andreas
Elore


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Husbehovsodlingens epistemiska gemenskap - från hobbyodling till självhushållning (2019)
Andreas Backa
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Jordnära [Recension] (2019)
Andreas Backa

Senast uppdaterad 2020-09-02 vid 20:58