PhD (Tech.)

Linda Nisula

Informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek (ÅAB)
E-post: linda.nisula@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219943
Telefon: +358-2-2154413


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Isolation of flavonoids from aspen knotwood by pressurized hot water extraction and comparison with other extraction techniques (2007)
Kari Hartonen, Jevgeni Parshintsev, KatiSandberg, Eija Bergelin, Linda Nisula, Marja-Liisa Riekkolaa
Talanta
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bioactive phenolic substances in industrially important tree species. Part 4: Identification of two new 7-hydroxy divanillyl butyrolactol lignans in some spruce, fir, and pine species (2005)
Stefan Willför, Patrik Eklund, Rainer Sjöholm, Markku Reunanen, Reijo Sillanpää, Sebastian von Schoultz, Jarl Hemming, Linda Nisula and Bjarne Holmbom
Holzforschung
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bioactive phenolic substances in industrially important tree species. Part 2: Knots and stemwood of fir species (2004)
Willfor S, Nisula L, Hemming J, Reunanen M, Holmbom B
Holzforschung
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knots in trees - a new rich source of lignans (2003)
Bjarne Holmbom, Christer Eckerman, Patrik Eklund, Jarl Hemming, Linda Nisula, Markku Reunanen, Rainer Sjöholm, Anna Sundberg, Kenneth Sundberg, Stefan Willför
Phytochemistry Reviews


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Variations on the Theme of Information Literacy – Implementation of Information Literacy into the First-Year Curriculum at Åbo Akademi University (2016)
Eva Costiander-Huldén, Linda Nisula, Anna Sundberg
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education

Senast uppdaterad 2019-04-03 vid 16:59