Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi (2017)
Susan Sundback, Thomas Rosenberg, Anne Rosenlew
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socio-demographic effects on cultural biases - A Nordic study of grid-group theory (2003)
unnar Grendstad, Susan Sundback
Acta Sociologica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
RELIGIOUS DEVELOPMENT IN CHILDHOOD AND YOUTH - AN EMPIRICAL-STUDY - TAMMINEN,K (1993)
SUNDBACK S
Temenos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
THE PROCESS OF SECULARIZATION - A NEGLECTED ISSUE IN FINNISH SOCIOLOGY (1988)
Susan Sundback
Social Compass
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
RELIGION AND MASS-COMMUNICATION IN FINLAND (1987)
SUNDBACK S
Temenos


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Knut Pippings sociologiska publikationer (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Bokavsnitt
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Bokavsnitt
Från Westermarck till Pipping.: Pionjärer och institutioner i samarbete för den moderna sociologin (2015)
Susan Sundback
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Return of religion in the public sphere? Religion, politics, media, state and civil society in Norway since the 1980's (2015)
Sundback S
Nordic Journal of Religion and Society
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
VALUES IN DENMARK - DANISH - RIIS,O, GUNDELBACH,P (1993)
SUNDBACK S
Temenos
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
FROM INSTITUTION TO MOVEMENT, A STUDY OF THE SWEDISH CHURCH YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW - BACKSTROM,A (1991)
SUNDBACK S
Temenos
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
CHURCH AND SOCIAL-CHANGE - A STUDY OF THE SECULARIZATION PROCESS IN ICELAND 1830-1930 - PETURSSON,P (1984)
SUNDBACK S
Temenos

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52