Juha Hartvik

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: juha.hartvik@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219393
Telefon: +358-6-3247249


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mulighetsrom for trearbeid: med utgangspunkt i øyeblikksbilder av elevarbeider (2019)
Pauliina Maapalo, Juha Hartvik
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Slöjdforskning i fokus: Techne serien 1995–2017 (2018)
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Process Documentation in Sloyd: Pilot Study of the ‘Talking Tools’ Application (2015)
Annika Wiklund-Engblom, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
International Journal of Interactive Mobile Technologies
A4 Konferenspublikationer
Piloting the ‘Talking Tools’ Smartphone App - Validating Blog Content Analysis with Students’ Reflections (2014)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd, Marléne Johansson
IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS
the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
‘Talking Tools': Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation (2014)
Annika Wiklund-Engblom , Kasper Hiltunen, Juha Hartvik , Mia Porko-Hudd, Marlene Johansson
International Journal of Mobile and Blended Learning
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Transmedia storybuilding in sloyd (2013)
Annika Wiklund-Engblom, Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
IADIS Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd: hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll? (2012)
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
FORMakademisk


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Tid och nyfikenhet hjälper helhetsskapande undervisning (2016)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Gun Åbacka
Läraren

Senast uppdaterad 2020-08-01 vid 14:45