Professor

Marko Joas

E-post: marko.joas@abo.fi
Mobiltelefon: +358-400726125
Telefon: +358-2-2154561


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prospects for multi-level governance of maritime security in the Sulu-Celebes Sea: lessons from the Baltic Sea region (2020)
Indra Alverdian, Marko Joas, Nina Tynkkynen
Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Baltic Sea: A Recovering Future From Decades of Eutrophication: (2019)
Anna-Stiina Heiskanen, Erik Bonsdorff, Marko Joas
Elsevier
Universität Rostock Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Concluding article: The changing regulatory landscape of the Baltic Sea – An analysis (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Marine Policy
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Concluding Remarks: Regulatory Gaps and Broader Governance Patterns in the Baltic Sea (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Springer
CRC Press
Routledge
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Introduction: Multi-level regulation in the Baltic Sea region (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Marine Policy
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Environmental Policies in the Baltic Sea Region (2017)
Ann-Sofie Hermanson, Marko Joas, Maria Jokela
C2 Redigerat verk
Informed Cities: Making Research Work for Local Sustainability (2014)
Joas Marko, Theobald Kate, McGuinness David, Garzillo Cristina, Kuhn Stefan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Understanding knowledge brokerage for urban sustainability (2014)
Marko Joas, Kate Theobald
Routledge


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Kestävää kehitystä verkostojen avulla (2019)
Marko Joas
D1 Artikel i en facktidskrift
Samhällsvetenskaperna i havsforskningen (2018)
Tynkkynen Nina, Joas Marko
Skärgård


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:43