Tage Kurten

Professor, Teologi


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Euthanasia: does eschatology matter? (2018)
Tage Kurtén
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Value of the Other (2015)
Tage Kurtén
Bloomsbury academic
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Luther, Wittgenstein, and Political Theology (2014)
Tage Kurtén
Pickwick Publications
C1 Bok
På väg mot det postsekulära: Tankar under femton år (2014)
Tage Kurtén
Uppsala universitet
C2 Redigerat verk
Crisis and change : religion, ethics and theology under late modern conditions (2012)
Jan-Olav Henriksen, Tage Kurtén
Cambridge scholars publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction: Religion, Ethics and theology under Change (2012)
Jan-Olav Henriksen, Tage Kurtén
Cambridge Scholars Publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lutheran moral thinking : its dilemma in a late modern setting (2012)
Tage Kurtén
Cambridge scholars publishing
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2011)
Tage Kurtén
C2 Redigerat verk
Legitimacy : the treasure of politics (2011)
Tage Kurtén, Lars Hertzberg
Peter Lang
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Legitimacy, Trust and Religion in a Nordic Perspective. (2011)
Tage Kurtén, Ville Päivänsalo
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Remoralized and Resacralized Society: A Late Modern Challenge to Law and Morality (2010)
Tage Kurtén
C2 Redigerat verk
RATIO ET FIDES. Studia in honorem Hans-Olof Kvist (2001)
Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte
Åbo Akademis förlag


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
En gemensam dröm [kolumn] (2019)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
”... och fred på jorden...” [kolumn]: (2019)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
”Skäms på dig!” [kolumn] (2019)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ögonblick - av vad då? [kolumn] (2019)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Artificiell intelligens, människan och Gud (2018)
Tage Kurten
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Författarna - en utsatt grupp (2018)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"Jag säljer produkter, inte reklam" (2018)
Tage Kurten
Åbo Underrättelser
E2 Populär monografi
Makten och härligheten: mordet på det gamla universitetet (2018)
Tage A:Son Kurten
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Alternativa sanningar: Spaltaren 3.3.2017 (2017)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett litet barn: Spaltaren 22.12.2017 (2017)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
”Lämna kyrkan!”: Spaltaren 28.7.2017 (2017)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recensioner (2017)
Tage Kurtén
Svensk Teologisk Kvartalskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Religion, sekularitet, sekularism: En föränderlig utmaning för Finsk Tidskrift (2017)
Tage Kurtén
Finsk tidskrift
D1 Artikel i en facktidskrift
Yliopistojen autonomia vaatii demokratiaa: Keskustelupalsta (2017)
Tage Kurtén
Acatiimi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En rakapparat berättar (2016)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lösning genom etik? (2016)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Rättvisa löner (2016)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vår värdebas (2016)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det visionslösa universitetet (2015)
Tage Kurtén
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
För akademi och teologi - i tiden.: Avskedsföreläsning inför pensionering (2015)
Tage Kurtén
Teologinen Aikakauskirja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tillitsramar (2015)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tuff kvinna (2015)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tänk om (2015)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vi träffas vid altaret (2015)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Avfallshantering och WWJD (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En bunt sedlar berättar (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sekulära och religiösa festdagar (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Val och förtroende (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 15:11