Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Destination development in Ostrobothnia: great expectations of less involvement (2017)
Kajsa G. Åberg, Kristina Svels
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Solving landscape-related conflicts through transnational learning? The case of transboundary Nordic World Heritage sites (2016)
Kristina Svels, Allan Sande
Landscape Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
World Heritage, Tourism and Community Involvement: A Comparative Study of the High Coast (Sweden) and Kvarken Archipelago (Finland) (2015)
Kristina Svels
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Learning Transnational Learning: A Trans-Atlantic Perspective (2013)
E. Wanda George, Kristina Svels
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
MacCannell revisited in Kvarken Archipelago, Finland (2011)
Kristina Svels
Journal of Tourism and Cultural Change


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Developing destinations (2013)
Åberg K, Svels K
BA newsletter
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om mångsyssleri i skärgård (2012)
Kristina Svels
Skärgård
D1 Artikel i en facktidskrift
Connected by world heritage and rural development (2011)
Svels Kristina
Maaseutu plus/Landsbygd plus
D1 Artikel i en facktidskrift
Forskare samlas i Vasa för att analysera världsarven (2011)
Svels Kristina
Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling
B2 Bokavsnitt
I en slow-boat på världsarvsvatten (2011)
Svels Kristina
Åbo Akademis förlag
D1 Artikel i en facktidskrift
World Heritage status generates local involvement (2011)
Brendehaug E, Daugstadt K, Lange Vik M , Svels K, Sande A
BA newsletter
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Världsarv i samverkan?: Förvaltningsutredning 2010. Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård (2010)
Kristina Svels
D1 Artikel i en facktidskrift
Världsarvet Kvarkens skärgård - en social konstruktion (2009)
Svels Kristina
Maaseutu plus/Landsbygd plus
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum (2008)
Kristina Svels

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41