Larisa Mokroborodova

Lektor, Språk
E-post: larisa.mokroborodova@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219286
Telefon: +358-2-2154364


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Padonki language (Russia) (2018)
Larisa Mokroborodova
UCL Press
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Вторая жизнь новографа (олбанского языка) в современной интернет-коммуникации (2018)
Л. МокроБороДоВА
издательский центр «Азбуковник»
A4 Konferenspublikationer
Групповые блоги как объект медиалингвистики (2016)
Mokroborodova Larisa
Medialingvistika
St. Peterburgskij gosudarstvennyj universitet
A4 Konferenspublikationer
Approaches to studying kreativs (short stories) on Russian padonki-websites. (2015)
Larisa Mokroborodova
DAKAM Publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lingua Latina in historia Russiae (1994)
Larisa Mokroborodova
Vox latina


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rysslandsföreningen i Åbo : en 70 år lång bro av vänskap (2016)
Daria Radchenko, Larisa Mokroborodova, Martina Björklund
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Або Академи: кризис - пора обновления (2015)
Larisa Mokroborodova
Russian language abroad = Русский язык за рубежом


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46