Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Input designs for identification of ill-conditioned multivariable systems (2016)
Ramkrishna Ghosh
A4 Konferenspublikationer
Experiment designs for control-oriented MIMO identification (2015)
Kurt-Erik Häggblom, Ramkrishna Ghosh
Suomen Automaatioseura ry / Finnish Society of Automation
A4 Konferenspublikationer
Control-relevant input excitation for system identification of ill-conditioned n×n systems with n>2 (2014)
Ramkrishna Ghosh, Kurt E. Häggblom, Jari M. Böling
IFAC papers online
International Federation of Automatic Control
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Tuning a Distillation Column Simulator (2011)
Kurt E. Häggblom, Ramkrishna K. Ghosh
Elsevier
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

O2 Annat
Balanced input excitation for identification of ill-conditioned nxn systems with n>2 (2015)
Ramkrishna Ghosh, Kurt E. Häggblom, Jari M. Böling
O2 Annat
Evaluation of input designs for MIMO system identification using subspace identification (2013)
Ramkrishna Ghosh, Jari M. Böling, Kurt E. Häggblom
O2 Annat
Commissioning a distillation column simulator (2010)
Ramkrishna Ghosh, Kurt-Erik Häggblom

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51

Kom i kontakt