Miriam Nystrand

Projektforskare, Geologi och mineralogi
E-post: miriam.nystrand@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Speciation of trace elements in groundwater, surface water and sediments: a short review (2019)
Jacks Gunnar, Nystrand Miriam
Environmental Earth Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sources, transport and sinks of beryllium in a coastal landscape affected by acidic soils (2018)
Mats E Åström, Changxun Yu, Pasi Peltola, Jason K Reynolds, Peter Österholm, Miriam I Nystrand, Anna Augustsson, Joonas J Virtasalo, Linda Nordmyr, Antti EK Ojala
Geochimica et Cosmochimica Acta
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Arsenic removal from contaminated brackish sea water by sorption onto Al hydroxides and Fe phases mobilized by land-use (2016)
Changxun Yu, Pasi Peltola, Miriam I. Nystrand, Joonas J. Virtasalo, Peter Österholm, Antti E.K. Ojala, Johan K. Hogmalm, Mats E. Åström
Science of the Total Environment
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Distribution and speciation of metals, phosphorus, sulfate and organic material in brackish estuary water affected by acid sulfate soils (2016)
Miriam I. Nystrand, Peter Österholm, Changxun Yu, Mats Åström
Applied Geochemistry
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät – SuHE-hankkeen loppuraportti (2014)
Hadzic Mirkka, Postila Heini, Österholm Peter, Nystrand Miriam, Pahkakangas Saila, Karppinen Anssi, Arola Minna, Nilivaara-Koskela Ritva, Häkkilä Kati, Saukkoriipi Jaakko, Kunnas Susan, Ihme Raimo

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 10:25