Ed.D Docent in Education

Gunilla Eklund

Forskningsledare, Pedagogik
Lektor, Pedagogik
Lektor, Pedagogik
Akademilektor, Pedagogik
E-post: gunilla.eklund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219646
Telefon: +358-6-3247354


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Predicting Finnish subject-teachers’ ICT use in Home Economics based on teacher- and school level factors (2020)
Karin Sundqvist, Johan Korhonen, Gunilla Eklund
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Early career teachers' experiences of developing professional knowledge - from research-based teacher education through five years in the profession (2019)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Master’s Thesis as Part of Research-Based Teacher Education: A Finnish Case (2019)
Gunilla Eklund
Journal of Teacher Education and Educators
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Master’s thesis – a tool for professional development? Teachers’ experiences from Finnish teacher education (2019)
Gunilla Eklund, Jessica Aspfors, Sven-Erik Hansén
Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis = Nordic Journal of Education and Practice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Newly Qualified Teachers’ Understandings of Research-based Teacher Education Practices–Two Cases From Finland and Norway (2019)
Rachel Jakhelln, Gunilla Eklund, Jessica Aspfors, Kristin Bjørndal, Gerd Stølen
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student teachers' experiences of action research-based projects: two cases within pre-service teacher education in Finland (2019)
Marina Bendtsen, Gunilla Eklund, Liselott Forsman, Michaela Pörn
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland (2018)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
HM studies & Publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student teachers’ experiences of research-based teacher education and its relationship to their future profession – A Finnish case (2018)
Gunilla Eklund
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education: newly qualified teachers’ experiences in Finland (2017)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund
Journal of Education for Teaching. International Research and Pedagogy
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University (2015)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A research-based teacher education in Finland - a dilemma for the students (2014)
Gunilla Eklund
Psychology Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish teacher education - challenges and possibilities (2014)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund
Journal of International Forum of Researchers in Education
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ange källor i texten (2012)
Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Gör källförteckning (2012)
Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
What is learning for me and how do I learn? (2003)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Klasslärarstuderandes syn på pedagogik och på pedagogiska studier inom lärarutbildningen (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student nurses' understanding of caring science (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Nurse Education Today
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog
Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students‘ conceptions of learning in different educational contexts (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog
Higher Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students' views of learning in vocational education (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning : En undersökning av inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The influence of the educational context on student nurses' conceptions of learning and approaches to learning (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
British Journal of Educational Psychology
Visa på utgivarens sida
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts (1996)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen (1994)
Gunilla Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A4 Konferenspublikationer
Lärarutbildningen i Finland: exemplet Åbo Akademi (1992)
Myrskog Gunilla, Sundqvist R., Wenestam Claes-Göran
Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning


Övriga publikationer

D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Att växa till lärare (2010)
Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Åbo Akademi University
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett (2007)
Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Spektri
B2 Bokavsnitt
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998 (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Nordiska ministerrådet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Spektri
D2 Artikel i en professionell bok
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
B2 Bokavsnitt
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53