Ed.D Docent in Education

Gunilla Eklund

Forskningsledare, Pedagogik
Lektor, Pedagogik
Lektor, Pedagogik
Akademilektor, Pedagogik
E-post: gunilla.eklund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219646
Telefon: +358-6-3247354


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Master’s Thesis as Part of Research-Based Teacher Education: A Finnish Case (2019)
Gunilla Eklund
Journal of Teacher Education and Educators
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Early Career Teachers’ Experiences of Professional Knowledge obtained from Research-based Teacher Education in Finland. (2018)
Aspfors J, Eklund, G
Professional Development in Education
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland (2018)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
HM studies & Publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student teachers’ experiences of research-based teacher education and its relationship to their future profession – A Finnish case (2018)
Gunilla Eklund
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education: newly qualified teachers' experiences in Finland (2017)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund
Journal of Education for Teaching
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University (2015)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A research-based teacher education in Finland - a dilemma for the students (2014)
Eklund Gunilla
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish teacher education - challenges and possibilities (2014)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund
Journal of International Forum of Researchers in Education
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ange källor i texten (2012)
Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
Studentlitteratur
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Gör källförteckning (2012)
Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
Studentlitteratur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
What is learning for me and how do I learn? (2003)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Klasslärarstuderandes syn på pedagogik och på pedagogiska studier inom lärarutbildningen (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student nurses' understanding of caring science (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Nurse Education Today
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog
Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students‘ conceptions of learning in different educational contexts (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog
Higher Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students' views of learning in vocational education (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning : En undersökning av inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The influence of the educational context on student nurses' conceptions of learning and approaches to learning (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
British Journal of Educational Psychology
Visa på utgivarens sida
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts (1996)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen (1994)
Gunilla Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A4 Konferenspublikationer
Lärarutbildningen i Finland: exemplet Åbo Akademi (1992)
Myrskog Gunilla, Sundqvist R., Wenestam Claes-Göran
Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning


Övriga publikationer

D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Att växa till lärare (2010)
Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Åbo Akademi University
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett (2007)
Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Spektri
B2 Bokavsnitt
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998 (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Nordiska ministerrådet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Spektri
D2 Artikel i en professionell bok
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
B2 Bokavsnitt
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53