Siv Sandberg

Project Manager, Social Sciences
Email: siv.sandberg@abo.fi
Mobile: +358-400726380
Phone: +358-2-2154562


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Local and Regional Government in the Nordic Countries: Co-Operative Decentralization (2017)
Baldersheim Harald, Rose Lawrence E, Sandberg Siv
Fagbokforlaget
A4 Conference proceedings
Local Response to Bottom-up and Top-down Reform Strategies. Evidence from Finland 2005-2014. (2017)
Siv Sandberg
Institute Universaire Varenne
A3 Book section, Chapters in research books
Reasons for Inter-municipal Cooperation: A Comparative Analysis of Finland, Iceland and Norway (2017)
Eythorsson Gretar Thor, Kettunen Pekka, Klausen Jan Erling, Sandberg Siv
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland 2005–2014. (2016)
Sandberg Siv
Fagbokforlaget
A3 Book section, Chapters in research books
Den seglivade kommundirektörsmakten. Lokalpolitiskt ledarskap i Finland. (2015)
Sandberg Siv
Gyldendal Akademisk
A2 Review article, Literature review, Systematic review
SOTE-uudistus pohjoismaisesta näkökulmasta (2014)
Kettunen Pekka, Sandberg Siv
Kunnallistieteellinen aikakauskirja


Other publications

D4 Published development or research report or study
De nordiske kommunalreformer ; nationale reformstrategier i Danmark, Norge og Finland (2020)
Marie Kjærgaard, Kurt Houlberg, Jens Blom-Hansen, Signy Irene Vabo, Siv Sandberg
E1 Popularised article, newspaper article
Irrationell, hopplös och långsam, men en resurs ett demokratiskt samhälle inte kan vara utan. Om kommunalpolitikens komplexa dynamik (2019)
Siv Sandberg
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
D4 Published development or research report or study
Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? (2019)
Siv Sandberg
B2 Book section
Hög tröskel för att slå ihop kommuner (2017)
Sandberg Siv
Linköpings Universitet
D4 Published development or research report or study
Kelluvat kunnat. Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja
tulevaisuuden kunnan valmistelusta
(2017)
Stenvall Jari, Vakkala Hanna, Sandberg Siv
D4 Published development or research report or study
Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. (2017)
Sandberg Siv
B2 Book section
"Tulevaisuus kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisten
kuntien tulevaisuus"
(2017)
Siv Sandberg, Stefan Sjöblom
Suomen Kuntaliitto
D4 Published development or research report or study
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisprosessin arviointi (2016)
Mäkelä Leena, Herranen Jatta, Koivisto Jukka, Kurvonen Lauri, Lehto Seija, Nordström Soila, Sandberg Siv, Kamppi Päivi, Rumpu Niina, Saarinen Jaana


D4 Published development or research report or study
Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa (2016)
Pekka Kettunen, Siv Sandberg, Cecilia Fredriksson
D4 Published development or research report or study
Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015 (2016)
Siv Sandberg
D4 Published development or research report or study
Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuonna 2015 (2016)
Siv Sandberg
D2 Article in a professional book
Länsi-Euroopan palapeli (2016)
Siv Sandberg
D4 Published development or research report or study
REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016 (2016)
Siv Sandberg
B2 Book section
Arenorna och kombinationsmakten (2015)
Sandberg Siv, Sjöblom Stefan
D2 Article in a professional book
Starka, robusta och bärkraftiga kommuner (2015)
Sandberg Siv
B2 Book section
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
E1 Popularised article, newspaper article
Why did the Finnish local government reform of 2011 fail? (2015)
Sandberg Siv
Nordregio news
E1 Popularised article, newspaper article
Demokrati förutsätter öppenhet (2014)
Sandberg Siv
Finlands kommuntidning
D4 Published development or research report or study
Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge. (2014)
Siv Sandberg
E1 Popularised article, newspaper article
Finländska särdrag på direktörsposten (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Fler eller färre förtroendevalda? (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
D1 Article in a trade journal
Frivillighet och tvång i kommunstrukturreformerna i Finland 2005–2014 (2014)
Siv Sandberg
Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling
D4 Published development or research report or study
From Act to Action Implementing Language Legislation in Finland, Ireland and Wales. (2014)
Peadar Ó Flathartar, Siv Sandberg, Colin H.Williams
E1 Popularised article, newspaper article
För- och nackdelar med samkommuner (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Försök och misstag (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Klara mål, svävande medel (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Lurt av tillit og håp (2014)
Siv Sandberg
Kommunal Rapport
E1 Popularised article, newspaper article
Olika sidor av vårdreformen (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Regionreform - en sak for man eller noen (2014)
Siv Sandberg
Kommunal Rapport
E1 Popularised article, newspaper article
Storby-utfordringen (2014)
Siv Sandberg
Kommunal Rapport
E1 Popularised article, newspaper article
Tidstyvene skal tas (2014)
Siv Sandberg
Kommunal Rapport
D4 Published development or research report or study
Toisen aallon vapaakunta- ja normipurkukokeilut Tanskassa ja Norjassa. (2014)
Siv Sandberg
E1 Popularised article, newspaper article
Vem fattar indelningsbesluten? (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Vem har inflytande i
lokalpolitiken?
(2014)
Sandberg Siv
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Verken himmel eller helvete (2014)
Siv Sandberg
Kommunal Rapport

Last updated on 2018-19-09 at 19:42