Markku Suksi

Professor, Rättsvetenskap
E-post: markku.suksi@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219338
Telefon: +358-2-2153231


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Respecting Autonomies and Minorities: (2019)
Bent Ole Gram Mortensen, Markku Suksi
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Rättsstatlighet, god förvaltning och ämbetsansvar vid automatiserat beslutsfattande: (2019)
Markku Suksi
Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
A4 Konferenspublikationer
Autonomi i Norden: dynamiska självstyrelser som exempel för resten av världen? (2018)
Markku Suksi
Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Comparing constitutional adjudication of self-determination claims. (2018)
Xabier Arzoz, Markku Suksi
Maastricht Journal of European and Comparative Law
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Interdependency between Sovereignty, Citizenship and the Right to Vote (2018)
Markku Suksi
Vienna Online Journal On International Constitutional Law
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
On the effectiveness of the election observation missions of the European Union (2018)
Markku Suksi
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The referendum as an instrument for decision-making in autonomy-related situations (2018)
Markku Suksi
Edward Elgar
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Legal implications of the constitutional principle of two national languages in Finland: Symmetry with the possibility of asymmetry (2017)
Markku Suksi
Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Use of Election Observation Reports in Regional Human Rights Jurisprudence (2016)
Markku Suksi
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Access to Information and Documents as a Human Right (2015)
Mariya Riekkinen, Markku Suksi
Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ândamålsbundenhetsprincipen i finsk, nordisk och EU-rätt (2015)
Markku Suksi
Djøf Forlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Autonomy and Conflict Resolution (2015)
Markku Suksi
Springer
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland: Rights to Facilitate Participation (2015)
Markku Suksi
Intersentia
C2 Redigerat verk
First Fundamental Rights Documents: Commemorating 800 Years of Magna Carta (2015)
Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak
Intersentia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2015)
Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Konstitutionella likheter och skillnader mellan de självstyrande områdena i Norden (2015)
Markku Suksi
Nordiska rådet
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Non-Territorial Autonomy: The Meaning of (Non-)Territoriality (2015)
Markku Suksi
Oxford University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The history of fundamental rights in Europe: A long and winding road (2015)
Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak, Markku Suksi
Intersentia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Constitutional regulation of autonomies in the People's Republic of China and Finland (2014)
Markku Suksi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finland ; Mergers of municipalities, linguistic rights and amendments to the constitution (2014)
Markku Suksi
European Public Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kahden kansalliskielen järjestelmä: tausta ja rakenteet (2014)
Markku Suksi
Oikeus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Markers of Nordic constitutional identity (2014)
Markku Suksi
Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Rätten att använda sitt eget språk (2014)
Markku Suksi
Novus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Territorial autonomy: The Åland Islands in comparison with other sub-state entities (2014)
Markku Suksi
L'Harmattan
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vilket är förhållandet mellan den kommunala självstyrelsen och lagstiftningen på social- och hälsovårdens område?: Med hänsyn till den planerade reformen av social- och hälsovårdssystemet (2014)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
BREXIT: Lähtemisen sietämätön keveys (2019)
Markku Suksi
Tejuka
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
​​​​​​​​​​​The Sámi Assembly in Finland (2019)
Mariya Riekkinen, Markku Suksi
Autonomy Arrangements in the World
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Automatiserat beslutsfattande enligt den svenska förvaltningslagen (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vääjäämättömiä muutoksia ja kehityssuuntia? (2018)
Suksi Markku
Tejuka
D2 Artikel i en professionell bok
1.7. Internationell jämförelse (2017)
Markku Suksi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Varma itsenäisyydestä? (2017)
Markku Suksi
Tejuka
D3 Professionell konferenspublikation
My Amicus in Aceh (2016)
Markku Suksi
Bandar Publishing,
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Poliittista keskustelukulttuuria? (2016)
Markku Suksi
Tejuka
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Suomen kansainväliset liikennealan sopimukset: Sopimusten voimaansaattamisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kehittäminen (2016)
Sundelin Oskar;, Suksi Markku, Ringbom Henrik
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Lagstiftningskontroll och rättsskipning i autonomier: jämförande perspektiv på domstolsorganisation i självstyrande områden (2015)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Uskonnon ulkoinen vaikutus ongelmallinen (2015)
Markku Suksi
Tejuka
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
ACCESS TO INFORMATION AND DOCUMENTS AS A HUMAN RIGHT (2014)
Mariya Riekkinen, Markku Suksi

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:48