Markku Suksi

Professor, Law Sciences
Email: markku.suksi@abo.fi
Mobile: +358-469219338
Phone: +358-2-2153231


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Respecting Autonomies and Minorities: (2019)
Bent Ole Gram Mortensen, Markku Suksi
Springer
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Rättsstatlighet, god förvaltning och ämbetsansvar vid automatiserat beslutsfattande: (2019)
Markku Suksi
Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
A4 Conference proceedings
Autonomi i Norden: dynamiska självstyrelser som exempel för resten av världen? (2018)
Markku Suksi
Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
A1 Journal article (refereed)
Comparing constitutional adjudication of self-determination claims. (2018)
Xabier Arzoz, Markku Suksi
Maastricht Journal of European and Comparative Law
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
(2018)
Markku Suksi
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Interdependency between Sovereignty, Citizenship and the Right to Vote (2018)
Markku Suksi
Vienna Online Journal On International Constitutional Law
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
On the effectiveness of the election observation missions of the European Union (2018)
Markku Suksi
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
The referendum as an instrument for decision-making in autonomy-related situations (2018)
Markku Suksi
Edward Elgar
A1 Journal article (refereed)
Legal implications of the constitutional principle of two national languages in Finland: Symmetry with the possibility of asymmetry (2017)
Markku Suksi
Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The Use of Election Observation Reports in Regional Human Rights Jurisprudence (2016)
Markku Suksi
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
View on publisher's site
C1 Book
Access to Information and Documents as a Human Right (2015)
Mariya Riekkinen, Markku Suksi
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Ândamålsbundenhetsprincipen i finsk, nordisk och EU-rätt (2015)
Markku Suksi
Djøf Forlag
A3 Book section, Chapters in research books
Autonomy and Conflict Resolution (2015)
Markku Suksi
Springer
A3 Book section, Chapters in research books
Finland: Rights to Facilitate Participation (2015)
Markku Suksi
Intersentia
Intersentia
C2 Edited book
First Fundamental Rights Documents: Commemorating 800 Years of Magna Carta (2015)
Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak
A3 Book section, Chapters in research books
Introduction (2015)
Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak
A3 Book section, Chapters in research books
Konstitutionella likheter och skillnader mellan de självstyrande områdena i Norden (2015)
Markku Suksi
Nordiska rådet
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Non-Territorial Autonomy: The Meaning of (Non-)Territoriality (2015)
Markku Suksi
Oxford University Press
Intersentia
A3 Book section, Chapters in research books
The history of fundamental rights in Europe: A long and winding road (2015)
Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak, Markku Suksi
A3 Book section, Chapters in research books
Constitutional regulation of autonomies in the People's Republic of China and Finland (2014)
Markku Suksi
A1 Journal article (refereed)
Finland ; Mergers of municipalities, linguistic rights and amendments to the constitution (2014)
Markku Suksi
European Public Law
A1 Journal article (refereed)
Kahden kansalliskielen järjestelmä: tausta ja rakenteet (2014)
Markku Suksi
Oikeus
A1 Journal article (refereed)
Markers of Nordic constitutional identity (2014)
Markku Suksi
Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Rätten att använda sitt eget språk (2014)
Markku Suksi
Novus
A3 Book section, Chapters in research books
Territorial autonomy: The Åland Islands in comparison with other sub-state entities (2014)
Markku Suksi
L'Harmattan


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
BREXIT: Lähtemisen sietämätön keveys (2019)
Markku Suksi
Tejuka
D4 Published development or research report or study
​​​​​​​​​​​The Sámi Assembly in Finland (2019)
Mariya Riekkinen, Markku Suksi
Autonomy Arrangements in the World
B1 Non-refereed journal articles
Automatiserat beslutsfattande enligt den svenska förvaltningslagen (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Vääjäämättömiä muutoksia ja kehityssuuntia? (2018)
Suksi Markku
Tejuka
D2 Article in a professional book
1.7. Internationell jämförelse (2017)
Markku Suksi
E1 Popularised article, newspaper article
Varma itsenäisyydestä? (2017)
Markku Suksi
Tejuka
D3 Professional conference proceedings
My Amicus in Aceh (2016)
Markku Suksi
Bandar Publishing,
E1 Popularised article, newspaper article
Poliittista keskustelukulttuuria? (2016)
Markku Suksi
Tejuka
D4 Published development or research report or study
Suomen kansainväliset liikennealan sopimukset: Sopimusten voimaansaattamisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kehittäminen (2016)
Sundelin Oskar;, Suksi Markku, Ringbom Henrik
B1 Non-refereed journal articles
Lagstiftningskontroll och rättsskipning i autonomier: jämförande perspektiv på domstolsorganisation i självstyrande områden (2015)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Uskonnon ulkoinen vaikutus ongelmallinen (2015)
Markku Suksi
Tejuka
D4 Published development or research report or study
ACCESS TO INFORMATION AND DOCUMENTS AS A HUMAN RIGHT (2014)
Mariya Riekkinen, Markku Suksi
D3 Professional conference proceedings
Enumerationsprincipen v. residualprincipen: behörighetsfördelning i autonomier och grändsdragning mot federalism (2014)
Markku Suksi
Justitieministeriet

Last updated on 2018-19-09 at 19:48