university teacher

Ann-Sofi Röj-Lindberg

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: ann-sofi.roj-lindberg@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469209368
Telefon: +358-6-3247308


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice (2019)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg
Nomad: Nordisk Matematikkdidaktikk
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Learning to Solve Equations in Three Swedish-Speaking Classrooms in Finland (2019)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Anna-Maija Partanen
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
School Algebra (2019)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Ole Björkqvist
Springer
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
The student's perspective on school mathematics - a case study (2019)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Kirsti Hemmi
A4 Konferenspublikationer
Structuring students’ mathematical conversations with flowcharts and intention analysis – affordances and constraints (2018)
Joakim Smedlund, Kirsti Hemmi, Ann-Sofi Röj-Lindberg
PME International Group for Psychology of Mathematics Education
A4 Konferenspublikationer
Introduction to equation solving for a new generation of algebra learners (2017)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Ann-Maija Partanen, Kirsti Hemmi
European Society for Research in Mathematics Education
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie (2017)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
School mathematical practices as experiences of identity work: the learning journeys of three students (2015)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Nomad: Nordisk Matematikkdidaktikk
C2 Redigerat verk
Spaces for learning: past, present and future: Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association in Vaasa, November 6-9, 2013 (2014)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs, Karin Linnanmäki
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A4 Konferenspublikationer
Ubi es et quo vadis FMSERA? (2014)
Harry Silfverberg, Ann-Sofi Röj-Lindberg
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish Mathematics Teachers Talk about Restructuring Practice (2013)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Networks An On-line Journal for Teacher Research
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Introduction to Equations: Three Cases as Part of a Video Study (2013)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Anna-Maija Partanen, Ole Björkqvist
European Society for Research in Mathematics Education
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Seeking Hidden Dimensions of Algebra Teaching through Video Analysis (2013)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg
Cappelen Damm
A4 Konferenspublikationer
Newcomer teacher students' relation to school mathematics. Preliminary results from a long term study (2012)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Reykjavik University, Iceland
A4 Konferenspublikationer
The VIDEOMAT project (2012)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Juvenes Print – SuomenYliopistopaino Oy
A4 Konferenspublikationer
Varför vänder 'framgångsrika' högstadieelever ryggen till matematiska praktiker? (2010)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
University of Eastern Finland
A4 Konferenspublikationer
School mathematical practices as experiences of identity work in relation to problem solving - a critical examination (2009)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Åbo Akademi university
A4 Konferenspublikationer
Active learning of mathematics (2001)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
James Henare Maori Research Centre for the International Consortium for Experiential Learning


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Om min väg mot doktorsexamen (2018)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Pohjanmaan Opettaja – Österbottens Lärare
D1 Artikel i en facktidskrift
Vad är nytt i den nya läroplanen? (2017)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Pohjanmaan Opettaja – Österbottens Lärare
D1 Artikel i en facktidskrift
Tid och nyfikenhet hjälper helhetsskapande undervisning (2016)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Gun Åbacka
Läraren
D1 Artikel i en facktidskrift
Programmering - nytt innehåll i lågstadiets skolmatematik (2015)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Pohjanmaan Opettaja – Österbottens Lärare

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51