Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Catalytic hydrogenation of sugars (2016)
Dmitry Yu Murzin, Angela Duque, Kalle Arve, Victor Sifontes, Atte Aho, Kari Eränen, Tapio Salmi
Royal Society of Chemistry
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Kinetic modeling of galactose hydrogenation over ruthenium on alumina catalyst (2014)
Kalle Arve, Victor Sifontes, Dmitry Yu. Murzin, Tapio Salmi
Boreskov Institute of Catalysis of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Utilisation of a multitubular reactor system for parallel screening of catalysts for ring opening of decalin in continuous mode (2014)
Kalle Arve, Päivi Mäki-Arvela, Kari Eränen, Marja Tiitta, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Chemical Engineering Journal
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51