Camilla Kronqvist

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: camilla.kronqvist@abo.fi


Biografi

Jag doktorerade i i filosofi vid Åbo Akademi 2008 med avhandlingen What We Talk About when We Talk
About Love
i vilken jag diskuterade hur olika sätt att tala om kärlek kan belysa filosofiska frågor om känslor, identitet, moral och mening. Efter disputationen har jag arbetat dels som forskare och dels som lärare i filosofi, och till viss del i universitetspedagogik, vid Åbo Akademi.


Yrkesmässiga intressen

Pågående och tidigare forskningsprojekt

Explorative Inquiries: Analytical Tools for Reflecting on Oneself, Others and the World in Kindergarten, 2017- (Stiftelsen för Åbo Akademi, Högskolestiftelsen i Österbotten) Forskningsprojektet sker i samarbete med småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet och ställer frågor om hur man kan stärka blivande barnträdgårdslärares förmåga att ta till vara barns spontana initiativ till samtal och ge dem verktyg att främja barnens förmåga att tänka kring frågor som dem själva, andra och världen.

The Philosophical Import of Ordinary Language Philosophy: Austin, Ryle, Wittgenstein, and Their Contemporary Significance, 2016-2017 (Finlands Akademi)
Inom projektet arbetar jag med frågor om hur psykologins filosofi, och i synnerhet det som kallas moralpsykologi, kan utforskas med hjälp av verktyg hämtade ur den s.k. "vardagsspråksfilosofin". Jag diskuterar även hur den filosofiska betoningen på det vardagliga ska förstås och hur den sammanhänger med hur det personliga kommer in i filosofin.

Westermarck and Beyond: Evolutionary Approaches to Morality and Their Critics, 2009-2015 (Kone) Inom projektet ifrågasatte jag dels tanken att det är möjligt urskilja ett antal grundläggande känslor som kunde ges en evolutionärpsykologisk förklaring oberoende av den sociala och kulturella kontext inom vilka vi artikulerar våra känslor. Dels diskuterade jag den finlandssvenske filosofen, sociologen och antropologen Edward Westermarcks sentimentalism och tanken att moralen grundar sig i känslomässiga reaktioner.

Emotions in Dialogue: Perspectives from the Humanities, 2009-2011 (Finlands Akademi)
I fokus för projektet stod nödvändigheten i att beakta de samtal vi för om känslor för att förstå vilken mening (d.v.s. vilka olika roller) de har i våra liv. Ett speciellt intresse riktades mot känslornas roll i forskningsprocessen.

Doktorsavhandlingen: 'What We Talk About when We Talk About Love', 2008 I avhandlingen undersöks begreppet "kärlek" utifrån de olika samtal vi för om kärlek. Vad innebär det att säga "Jag älskar dig", "Kärlek är inget man kan förtjäna", "Kärleken är meningen med mitt liv"? Hur hänger "kärlek" samman med vår självförståelse, vår förståelse av andra, världen och livet? Vad har kärlek att göra med frågor om identitet och mening, skönhet, godhet och sanning?


Undervisning

Under läsåret 2019-2020 undervisar jag i den fakultetsallmänna kursen Vetenskapsfilosofi, i filosofikurserna Introduktion till filosofi (period 1), Moralfilosofi (period 2) och Livsåskådningskunskap (period 4) samt kursen "Social exclusion in a philosophical perspective" i magistersprogrammet Social exclusion (period 4). Jag handleder även seminariet 1-4 i filosofi där vi i vår diskuterar frågor om moralens ursprung (period 3 och 4).

Jag fungerar som handledare för en pro gradu-avhandling i filosofi, två pro gradu avhandlingar inom magisterprogrammet Social exclusion, samt för Salla Aldrin Salskovs, Evelina Salos, Nicholas Lawrences och Christoffer Steffanssons doktorsavhandligar.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Personal Love of the Good (2019)
Camilla Kronqvist
Philosophia
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Can You Forgive Me?: (2019)
Camilla Kronqvist
Ethical Perspectives
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lessons from a Quarrel: The Intentionality of Emotion Revisited (2019)
Camilla Kronqvist
Philosophy
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Var och en har mor och far": Om föräldraskap och begreppslig förändring (2019)
Camilla Kronqvist
Filosofisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Passion for Life : Love and Meaning (2017)
Camilla Kronqvist
Nordic Wittgenstein Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Educating Judgment: Learning from the didactics of philosophy and sloyd (2017)
Birgit Schaffar, Camilla Kronqvist
Revista Española de Educación Comparada
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Emotions and Moral Relativism: Prinz and Westermarck (2017)
Camilla Kronqvist
Routledge
C2 Redigerat verk
Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck (2017)
Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Emotional Origins of Morality: Methodological Issues (2017)
Camilla Kronqvist, Otto Piipatti
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Westermarck and Moore on the Source of Morality (2017)
Camilla Kronqvist
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
How Ordinary Is the Language of Love? (2015)
Camilla Kronqvist
De Gruyter
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The relativity of Westermarck’s moral relativism (2014)
Camilla Kronqvist
Sean Kingston Publishing
C2 Redigerat verk
Ethics and the Philosophy of Culture: Wittgensteinian Approaches (2013)
Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist, Hannes Nykänen
Cambridge scholars publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lost and Found: Selfhood and Subjectivity in Love (2012)
Kronqvist C
Philosophical Investigations
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Promise That Love Will Last (2011)
Kronqvist C
Inquiry
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Emotions and Understanding: Wittgensteinian perspectives (2009)
Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist, Michael McEachrane


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Book review] New Critical Thinking: What Wittgenstein Offered by Sean Wilson (2019)
Camilla Kronqvist
Nordic Wittgenstein Review
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kan något vara sant bara för mig? (2019)
Camilla Kronqvist
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
B2 Bokavsnitt
Kärleksfull uppmärksamhet (2019)
Camilla Kronqvist
Filosofi vid Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Det oändliga avståndet (2018)
Camilla Kronqvist
Folkets Bildningsförbund r.f.
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Brustna hjärtan och kärlekens filosofer (2017)
Camilla Kronqvist
Ikaros
D2 Artikel i en professionell bok
Etisk expertis eller moralisk vishet? Att undervisa i moralfilosofi (2017)
Camilla Kronqvist
Åbo Akademi
D2 Artikel i en professionell bok
Inledning till antologin (2017)
Camilla Kronqvist, Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Ungas rätt till samtal. En antologi om människorättsfostran (2017)
Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Åbo akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att tala kärlekens språk (2015)
Camilla Kronqvist
niin & näin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det autonoma universitetet och den autonoma tänkaren (2015)
Camilla Kronqvist
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att popularisera vetenskap: Två temperament (2014)
Camilla Kronqvist
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Familjer ur evolutionsperspektiv: En läsning av "Tillsammans" (2014)
Camilla Kronqvist
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Är kroppen vår farkost? (2014)
Camilla Kronqvist
Balder


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-08-01 vid 10:08