Albina Kunikeeva

Forskarstuderande, Språk


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tables françaises et cuisine russe (2014)
Albina A. Kunikeeva, Daniel S. Larangé
Revue d'Études Françaises

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45